Propozycja padła wczoraj podczas obrad komisji trójstronnej (KT). Dyskutowano nad wprowadzeniem przepisów antykryzysowych na stałe do kodeksu pracy.
Reklama
Umowa projektowa to nowy rodzaj umowy o pracę. Miałaby być zawierana wyłącznie na okres wykonania danego projektu przez pracodawcę (np. pięciu lat). Dzięki temu firmy mogłyby uniknąć stałego kontraktu, gdy potrzebują pracownika np. tylko do budowy autostrady.
Pracodawcy chcą także na stałe wprowadzać 12-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy. Dzięki temu mogą wydłużać pracę podwładnych w jednych miesiącach i proporcjonalnie skracać ją w następnych. Po roku wypłacą też dodatki za nadgodziny za przekroczenia tygodniowej normy.
Jeżeli partnerzy się porozumieją, nowe przepisy mogłyby zostać wprowadzone jeszcze w tym roku. Negocjacje w tej sprawie popiera rząd.