Według Ministerstwa Pracy ustawa ustanawiająca święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy może być niezgodna z konstytucją.Przyjęte już przez Sejm rozwiązania przewidują, że wymiar czasu pracy nie będzie obniżany o osiem godzin, jeżeli święto przypada w dniu, który dla pracownika ma być wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej jest to sobota).
Reklama
Zdaniem resortu pracy taka zmiana może być niezgodna z art. 66 ust. 2 konstytucji, który gwarantuje pracownikom prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy (w tym tych należnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy). Skutkiem przyjęcia takiego rozwiązania będzie też różny wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, a nawet dla poszczególnych grup pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy. Oznacza to, że nowe przepisy mogą prowadzić do dyskryminacji.
Prace nad ustawą, którą przygotowali posłowie PO, rozpoczął już Senat. Ma ona obowiązywać już w przyszłym roku.