Pracownik z kilkuletnim stażem zatrudniony na czas określony może się domagać od pracodawcy odszkodowania za zatrudnienie na stałe innego mniej doświadczonego pracownika. Kierowca autobusu był zatrudniony w komunikacji miejskiej na czas określony z wynagrodzeniem liczonym według stawki wynoszącej 7,70 zł za godzinę. Firma zatrudniała kierowców na podstawie umów o pracę na czas określony, jak i na czas nieokreślony. A o rodzaju umowy miał decydować staż pracy.

Reklama

Kierowca zarzucił pracodawcy, że nie przestrzega tych zasad. Jako przykład dyskryminacji wskazał zatrudnionego przez firmę absolwenta technikum mechanicznego na stanowisku kierowcy, który nie posiadał doświadczenia zawodowego, a mimo to po kilku miesiącach otrzymał umowę na stałe. Jego pensja godzinowa wynosiła 9,60 zł.

Dyskryminowany kierowca wniósł więc sprawę do sądu I instancji. Domagał się zasądzenia od firmy na jego rzecz 45 tys. zł odszkodowania za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

Więcej informacji: Przedsiębiorca nie ma prawa dyskryminować doświadczonego pracownika