Prawo unijne dąży do całkowitego zrównania w praktyce szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy oraz promuje łączenia przez obie płcie życia zawodowego z prywatnym - stąd prognozowana duża przyszłość przed wszelkimi zawodami usługowymi związanymi z prowadzeniem domu, opieką nad dziećmi i seniorami.

Unia Europejska będzie też potrzebować wielu budowlańców i osób o bardzo konkretnie ukierunkowanych kwalifikacjach, np. spawaczy czy barmanów. Poszukiwani będą również psycholodzy, pośrednicy edukacyjni i doradcy zawodowi, informatycy i graficy komputerowi.

Polski Międzyresortowy Zespół Prognozowania Popytu na Pracę opracował nawet listę stu zawodów przyszłości, którym do 2010 r. nie będzie groziło bezrobocie. Według niej spokojne o swoją przyszłość mogą być osoby ze ścisłym i technicznym wykształceniem oraz pracownicy związani z nowymi technologiami i internetem.

Ze względu na to, że do Polski przenosi produkcję coraz więcej firm wzrośnie też popyt na inżynierów różnych specjalności. Poszukiwani będą także architekci i urbaniści.

"Złote" kwalifikacje
Czyli takie, które niemal zagwarantują w ciągu najbliższych 10-20 lat zatrudnienie i dobre dochody. Ich spis otwierają finansiści i doradcy finansowi. Znajdą oni zatrudnienie w działach księgowości, finansów, w kadrach, a także w instytucjach finansowych - w bankach i w firmach ubezpieczeniowych.

Duży wzrost zatrudnienia nastąpi w usługach związanych z obsługą nieruchomości, a także w działalności naukowej prowadzonej w instytucjach naukowych i na uczelniach, również w usługach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w gastronomii i hotelarstwie.

Bardzo duży wpływ na rynek pracy będą miały zmiany demograficzne i społeczne, które zachodzą w Polsce. Obecnie ludzie zaczynają zwracać coraz większą uwagę na swój wygląd, wagę, zdrowie. Dlatego więc mało popularne do tej pory profesje masażysty czy dietetyka awansują do grona "złotych" zawodów.

Potrzebni będą także lekarze. I nie wynika to tylko z wyjazdów polskich specjalistów, którzy znajdują zatrudnienie za granicą, ale równie dlatego, że będziemy domagać się lepszej opieki medycznej.


Ciągłe szkolenia
Edukacja to kolejna dziedzina, w której według specjalistów potrzebni będą pracownicy. Firmy szkoleniowe będą zatrudniać trenerów - specjalistów w danej dziedzinie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu uczenia dorosłych.

Duży wzrost zapotrzebowania na pracowników widać w edukacji z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych (e-learning) oraz internetu (webeducation). Już powstała nowa profesja - specjalista edukacji wspomaganej komputerowo.

Kolejny zawód przyszłości związany z edukacją to doradca zawodu ludzi dorosłych, który oprócz wiedzy psychologicznej będzie bardzo dobrze zorientowany w rynku pracy i szkoleń.

Łączenie umiejętności
Niezwykle ważna dla pracowników będzie zdolność łączenia różnych kwalifikacji. W każdym zawodzie coraz bardziej potrzebni będą tacy ludzie, którzy dobrze komunikują się z klientami firmy oraz zespołem, w którym pracują.

Zawodowe perspektywy stwarza tez ekologia. Już w tej chwili wiele firm i urzędów szuka ekologów różnych specjalności, a równocześnie inżynierów oraz ekonomistów i prawników, którzy będą znać zagadnienia ochrony środowiska.

Te zawody warto zdobyć
Agent biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednik handlowy; techniczny personel obsługi komputerów; operator sprzętu optycznego i elektronicznego; fizyk, chemik i pokrewni; gospodarz budynków, zmywacz szyb i podobni; operator linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle; informatyk; sekretarka i operator maszyn biurowych; specjalista nauk społecznych; robotnik produkcji wyrobów precyzyjnych z metali; pracownik ochrony; pracownik do spraw finansowych i statystycznych; specjalista do spraw biznesu; specjalista ds. szkolnictwa i wychowawca; pracownik działalności artystycznej, rozrywki i sportu; architekt, inżynier i pokrewne; ładowacz nieczystości i pokrewne; pracownik obsługi biurowej; pracownik opieki osobistej; operator maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Nowe zawody
- Mechatronik: to skrzyżowanie mechanika, elektronika i informatyka. Mechatronika znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się skomplikowana aparatura - np. medyczna, obrabiarki sterowane numerycznie itp. Taka praca odbywa się na terenie całego kraju (jeden serwis może dbać o skomplikowane urządzenia np. województwach szpitalach w kilku województwach) i jest związana ze stałym przemieszczaniem się.
- mystery shopper, czyli "tajemniczy klient": osoba, którą wynajmują korporacje, aby przetestowała jakość obsługi w oddziałach firmy.
- teletutor: wykładowca telewizyjny. Ludzie mają coraz mniej czasu na naukę, a wolą uczyć się z telewizorem.
- pielęgniarz drzew: taka osoba wspina się na drzewa i obcina stare gałęzie.
- groomer: osoba, która dba o urodę psa - strzyże sierść, przycina pazurki, modeluje, dezynfekuje, perfumuje.