List motywacyjny to swoiste podanie o pracę, które ma zaświadczyć o odpowiednich predyspozycjach kandydata i jego przydatności na stanowisko pracy. Możesz w nim przedstawić swoje najmocniejsze strony i dać pracodawcy do zrozumienia, że bardzo poważnie traktujesz starania o wakat. W liście motywacyjnym jest miejsce na to, by uzasadnić, dlaczego ubiegamy się o dane stanowisko. Bardzo istotne jest danie do zrozumienia, że wiemy, czym dokładnie zajmuje się firma, w której staramy się o pracę, że rozumiemy jej misję i że dzięki temu jesteśmy w stanie odnaleźć się w całej organizacji.

Tutaj też warto opisać swoje doświadczenia z wcześniejszych miejsc pracy i zainteresowania.

Forma
* List motywacyjny nie powinien zajmować więcej niż jedną stronę A-4.
* W liście nie należy zamieszczać informacji, które wcześniej podaliśmy w CV.
* Na początku listu należy dokładnie opisać stanowisko, o które się starasz, i uzasadnić, dlaczego chciałbyś pracować w tej właśnie firmie.
* Przed pisaniem listu motywacyjnego dokładnie zapoznaj się z ofertą pracy, na którą odpowiadasz, i postaraj się odwoływać do wymagań w niej wymienionych.
* W liście warto opisać obowiązki, które miałeś w poprzednim miejscu pracy, by zaznajomić pracodawcę ze swoimi umiejętnościami i przebytą praktyką.
* List intencyjny powinien zawierać prośbę o wyznaczenie terminu spotkania kwalifikacyjnego
* Na wstępie należy dokładnie napisać konkretnego adresata listu, np. szef działu personalnego (z nazwiska i imienia) czy dyrektor działu.
* Pisząc list, unikaj zbędnych ozdobników - pisania kursywą, wyróżników i innych elementów formatu, które mogłyby utrudnić czytanie listu.

Wzór listu motywacyjnego

1. Zaopatrz list w nazwę miejscowości i datę (górny prawy róg), własne imię nazwisko, adres i telefon kontaktowy (na górze strony po lewej stronie) oraz funkcję, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej zajmującej się rekrutacją, np. szefa działu kadr, tuż przed adresem firmy, do której składasz podanie o pracę.

2.
Wstęp: Tu powinieneś zawrzeć informację o stanowisku, o które się starasz, wraz z informacją, skąd dowiedziałeś się o wolnej posadzie. Wywrzyj dobre wrażenie, pisząc kilka słów, dlaczego praca w firmie, do której składasz swoją ofertę, jest dla Ciebie ważna.

3
. Rozwinięcie: W tej części listu napisz o atrakcyjności swojej osoby, o tym, dlaczego byłbyś idealnym pracownikiem, pracując na posadzie, o którą się starasz. Zadeklaruj chęć rozwoju oraz wykorzystania swoich umiejętności, wiedzy i doświadczeń.
Pamiętaj! Nie pisz o swoich wymaganiach finansowych! To nie wywrze dobrego wrażenia. Na końcu tej części wyraź chęć przybycia na spotkanie kwalifikacyjne i zadeklaruj przedstawienie referencji i wszelkich potrzebnych dokumentów.
4. List motywacyjny zakończ zwrotem grzecznościowym, własnoręcznym podpisem i spisem załączników (np. CV) oraz klauzulą poufności.

Przykład:
Wrocław, 21 marca 2007 r.

Jarosław Woś
Międzyrzecka 23 m. 33
01-234 Wrocław
Telefon: 684 374 028
E-mail: jwos@wp.pl


Dyrektor Działu Personalnego
Jan Kozłowski
WILSONS SP. Z O.O.
Plebejska 33
02-356 Wrocław


Szanowny Panie Dyrektorze


Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury do pracy na stanowisku pracownika działu kadr. Ofertę pracy otrzymałem wczoraj z biura pośrednictwa pracy "Job".

Przez ostatnie dwa lata byłem zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. płac w firmie ABC. Do niniejszego listu załączam CV, w którym zawarłem wszystkie informacje na temat mojego doświadczenia w tej dziedzinie. Dysponuję listami polecającymi od moich byłych pracodawców, które chętnie przedstawię.

Od dawna interesują się nowoczesnymi metodami zarządzania zasobami ludzkimi oraz księgowością przedsiębiorstw. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie zdobyłem na studiach oraz w firmach, w których dotychczas pracowałem. Ostatnio pełniłem funkcję specjalisty ds. płac w firmie "Rekord" i świetnie orientuję się w nowoczesnym zarządzaniu wynagrodzeniami. Uważam, że z takim doświadczeniem spełniam wszystkie zawarte w Państwa ogłoszeniu warunki. Jestem osobą sumienną, dokładną i pracowitą. Posiadam też duże zdolności negocjacyjne i łatwo nawiązuję kontakty.

W spełnianiu Państwa oczekiwań z pewnością pomocne będą znajomość języka angielskiego oraz biegła obsługa odpowiednich programów komputerowych.

Chciałbym wykorzystać moje atuty w pracy z korzyścią dla Państwa firmy, jak również własnego rozwoju zawodowego.

Jeśli moja oferta okaże się dla Państwa interesującą, jestem gotowy przybyć na spotkanie i zaprezentować moją osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Z wyrazami szacunku,
Jarosław Woś

Załączniki:
- CV
- Kopia dyplomu ukończenia studiów

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)”.