Działalność gastronomiczna

Z powodu pandemii COVID-19 zamknięto wszelkie restauracje, puby czy kawiarnie. Wprowadzono ścisły zakaz działalności polegającej na przygotowywaniu oraz podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu. Zakaz nie dotyczy jedynie przygotowywania żywności na wynos oraz działalności gastronomicznej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.

Reklama

Zawieszona została również działalność związana z konsumpcją i podawaniem napojów. Podklasa ta obejmuje pracę: barów, tawern, koktajlbarów, dyskotek (serwujących głównie napoje), piwiarni i pubów, sklepów z kawą, pijalni soków owocowych oraz sprzedawców napojów w ruchomych punktach.

Organizacja imprez

W związku z zakazem zgromadzeń zawieszona została także działalność:

• związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami takimi jak targi, wystawy kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których imprezy takie mają miejsce,
• twórcza, związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
• związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna, a w szczególności polegająca na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
• związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalność klubów filmowych,
• związana z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
• bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą.
Reklama

Działalność lecznicza

Do odwołania obowiązuje również czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegającej na:

• udzielaniu świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
• usługach rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych,
• sprawowaniu opieki stomatologicznej a także udzielaniu świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach),
• wykonywaniu zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych z wyjątkiem zabiegów koniecznych ze względu na stan zdrowia pacjenta.Działalność hotelarska

Niedozwolona jest działalność polegająca na świadczeniu usług hotelarskich. Hotele i inne miejsca noclegowe (pracujące na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) mogą funkcjonować wyłącznie, jeśli:

• przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji,
• przebywa w nich personel medyczny,
• przebywają w nich osoby, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Działalność salonów urody

Od 1 kwietnia zakazano świadczenia usług związanych z dbaniem o wygląd zewnętrzny czy samopoczucie, tj. działalności:

• w zakresie zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu – zakaz dotyczy również działalności poza salonami,
• usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej oraz samopoczucia, tj.: działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp.

Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i remontowe

Od 11 kwietnia wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i remontowe nie będą pracować w weekendy.