Sklepy i punkty usługowe

Na terenie sklepu (niezależnie od jego wielkości) może przebywać w tym samym czasie maksymalnie taka liczba osób, jaka odpowiada ogólnej liczbie kas pomnożonej razy 3 – np. do sklepu z trzema kasami może wejść jednocześnie 9 klientów. Taka sama zasada obowiązuje w odniesieniu do pozostałych punktów usługowych, np. banków czy aptek. Wielkopowierzchniowe sklepy zostaną zamknięte w weekendy. Co więcej, obowiązywać będą bardziej rygorystyczne zasady bezpieczeństwa – klienci wszystkich sklepów mają robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach i zachowywać 2-metrową odległość między sobą.

Reklama

Targowiska

W podobny sposób uregulowano działanie targów, bazarków oraz straganów. Liczba przebywających na nich osób nie może być większa niż potrojona liczba punktów handlowych.

Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

Od 10 do 12 tylko dla seniorów

W godzinach od 10 do 12 wszystkie sklepy oraz punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach są dostępne dla wszystkich, włączając osoby po 65 roku życia.

Ograniczenie nie dotyczy stacji benzynowych. Apteki natomiast w czasie „godzin dla seniorów” będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.