Sklepy i punkty usługowe

Na terenie sklepu (niezależnie od jego wielkości) może przebywać w tym samym czasie maksymalnie taka liczba osób, jaka odpowiada ogólnej liczbie kas pomnożonej razy 3 – np. do sklepu z trzema kasami może wejść jednocześnie 9 klientów. Taka sama zasada obowiązuje w odniesieniu do pozostałych punktów usługowych, np. banków czy aptek. Wielkopowierzchniowe sklepy zostaną zamknięte w weekendy. Co więcej, obowiązywać będą bardziej rygorystyczne zasady bezpieczeństwa – klienci wszystkich sklepów mają robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach i zachowywać 2-metrową odległość między sobą.

Reklama

Targowiska

W podobny sposób uregulowano działanie targów, bazarków oraz straganów. Liczba przebywających na nich osób nie może być większa niż potrojona liczba punktów handlowych.

Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

Od 10 do 12 tylko dla seniorów

W godzinach od 10 do 12 wszystkie sklepy oraz punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach są dostępne dla wszystkich, włączając osoby po 65 roku życia.

Ograniczenie nie dotyczy stacji benzynowych. Apteki natomiast w czasie „godzin dla seniorów” będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Trwa ładowanie wpisu