W 2022 r. skarbówka zablokowała 1138 rachunków bankowych należących do 265 podmiotów. Dla porównania, w 2019 r. zajęła 566 kont należących do 120 firm. Łączna wartość zablokowanych środków waha się rocznie od 70 mln zł (w 2019 r.) do 101 mln zł (w 2021 r.). W ub.r. było to ok. 77 mln zł. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika też, że w latach 2019–2022 sukcesywnie rosła liczba kontroli w zakresie wyłudzeń VAT.

Reklama

Kontrole fiskusa celniejsze

Ale w 2022 r. nie wykazały one tylu nieprawidłowości, co w poprzednich latach. Najwięcej wyłudzeń w VAT wykryły kontrole celno-skarbowe w 2019 r. – na ponad 7,5 mld zł. W 2020 r. kwota ta zmalała do ok. 5 mld zł,
a rok później jeszcze bardziej, bo do 3,8 mld zł. Podobnie było rok temu. Ewidentnie wzrosły za to wpłaty VAT do budżetu państwa będące efektem tego rodzaju kontroli. W 2022 r. było to 706 mln zł, podczas gdy rok wcześniej nieznacznie ponad 278 mln zł.

Dużo mniejsze są efekty kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe (a nie celno-skarbowe). To jednak naturalne, bo one mogą badać zasadność zwrotu VAT także w ramach zwykłych czynności sprawdzających. Trudno jest więc jednoznacznie ocenić efektywność fiskusa – mówi Urszula Mazurek, adwokat z kancelarii LTCA. Zdaniem wielu ekspertów malejąca kwota wykrytych wyłudzeń VAT to zasługa coraz lepszej analityki (typowania do kontroli) oraz skuteczniejszych metod zapobiegania wyłudzeniom. Natomiast wyższe pokontrolne wpłaty VAT mogą być skutkiem dobrowolnych korekt rozliczeń – podejrzewa Przemysław Antas z firmy doradczej Ontilo

CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>