To skutek znacznego wzrostu tej kwoty. Od 1 sty cznia br. wynosi ona 5100 zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie. Dotychczas nie miała ona tak istotnego znaczenia, bo była znacznie niższa.
Reklama
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna