Wynika to z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP (patrz ramka).
Reklama
Problem ze składaniem czynnego żalu powstał 1 października br., gdy weszły w życie przepisy dotyczące nowego JPK_V7. Obecnie plik ten składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Część ewidencyjna jest księgą w rozumieniu art. 53 par. 21 pkt 3 kodeksu karnego skarbowego.
Równolegle pojawił się nowy przepis – art. 61a k.k.s., który wprowadził sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi. Grozi za to grzywna – maksymalnie do 240 stawek dziennych. Jeżeli czyn jest mniejszej wagi, grzywna jest taka jak za wykroczenie skarbowe.

Skutki nowelizacji

Reklama
W związku z tym zmieniły się też skutki korekty JPK. Przed 1 października br. podatnicy nie musieli składać czynnego żalu, ani gdy zmieniali deklarację VAT-7, ani gdy korygowali JPK_VAT. Był on bowiem uznawany za informację podatkową, co potwierdzały organy podatkowe. Obecnie czynny żal nie jest potrzebny jedynie, gdy korekta JPK_V7 dotyczy wyłącznie części deklaracyjnej. Nie zmienił się bowiem art. 16a k.k.s., zgodnie z którym w razie złożenia korekty deklaracji podatkowej (po wpłacie ewentualnej niedopłaty podatku z odsetkami) podatnik nie podlega sankcjom.
Co innego jednak, gdy błędy...