Tak wynika z danych zebranych przez redakcję DGP ze wszystkich 16 izb administracji skarbowej (IAS). Wśród pomocy udzielanej firmom przeważało rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowych. W 2018 r. takich przypadków było ok. 103 tys., a wartość udzielonej w ten sposób pomocy to 32,6 mln zł (jest ona wyliczana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 461).

Dane są gromadzone w Systemie Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej (SHRiMP). Jest ona monitorowana przez Komisję Europejską.

W ramach tej pomocy urzędy mogą w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej (wraz z odsetkami za zwłokę) lub same odsetki;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W 2018 r. tego rodzaju pomoc publiczna była udzielana ok. 115 tys. razy, a jej łączna wartość (według stanu na październik br.) wyniosła prawie 38,6 mln zł (w kwocie tej nie uwzględniamy dotacji dla barów mlecznych).

Największa pomoc trafiła do firm z województw mazowieckiego (ponad 9 mln zł) i łódzkiego (prawie 6,6 mln zł). Najmniejsza – do podmiotów funkcjonujących w woj. warmińsko-mazurskim (niespełna 317 tys. zł).

Największa kwota wsparcia dotyczyła rozłożenia zaległości podatkowych na raty (32,6 mln zł). W pozostałych przypadkach wartość pomocy nie była aż tak duża. Było to:

  • rozłożenie na raty zapłaty podatku – 1,5 mln zł,
  • umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę – 880,6 tys. zł,
  • umorzenia samych odsetek za zwłokę – prawie 2,4 mln zł.

Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, pomoc w spłacie zobowiązań dostała m.in. jedna ze spółek, u której, w związku z wdrożeniem nowych technologii, wzrosły koszty prowadzenia działalności, a znacznie pogorszyła się płynność finansowa. Naczelnik urzędu skarbowego zgodził się na rozłożenie na raty zaległego VAT wraz z odsetkami.

Z kolei rozłożenie zapłaty na raty samego podatku (jeszcze nie zaległości) uzyskała spółka świadcząca usługi budowlane. W związku z dużymi projektami musiała zatrudnić podwykonawców i zapłacić im zaliczki, przez co zabrakło jej pieniędzy na bieżący podatek.

Tego rodzaju pomoc otrzymał też przedsiębiorca z branży transportu pasażerskiego, gdy popadł w kłopoty finansowe ze względu na przegrane przetargi.

Izba w Poznaniu podała również przykład odroczenia płatności podatku. Chodziło o spółkę, z którą kontrahent zerwał współpracę, a wszystkie terminy płatności faktur zostały przesunięte z 45 na 60 dni.

Inny przykład umorzenia odsetek za zwłokę podała IAS w Gdańsku. W tym wypadku powodem zaległości była kradzież wyposażenia i pieniędzy przez pracowników, na co podatnik nie miał wpływu. Chcąc wznowić pracę w warsztacie, przedsiębiorca musiał kupić nowy sprzęt diagnostyczny i zatrudnić nowe osoby.

Organy podatkowe mogą też umorzyć koszty egzekucji, ale takie przypadki należą do rzadkości. W 2018 r. organy podatkowe umorzyły w sumie opłaty egzekucyjne 10 przedsiębiorcom z czterech województw na kwotę 73,2 tys. zł. Więcej (ok. 100 podmiotów) skorzystało z rozłożenia opłaty na raty. Wartość tej pomocy to ok. 37,5 tys. zł.

Inną formą pomocy publicznej są dotacje dla barów mlecznych. W 2018 r. organy podatkowe dopłaciły do posiłków wydawanych w 713 barach ponad 21,3 mln zł. Najwięcej placówek, bo 285, uzyskało wsparcie w woj. dolnośląskim. Otrzymały łącznie ponad 3,7 mln zł. Z kolei najwięcej pieniędzy, bo prawie 4,7 mln zł, dostało 197 barów w woj. mazowieckim.

Ulga w spłacie kosztów egzekucyjnych w 2018 r.

Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

Wartość pomocy publicznej w zł

37 519

73 228

Liczba pozycji w SHRiMP

97

10

Źródło danych: system SHRiMP, na podstawie postanowień administracyjnych

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiąca pomoc publiczną udzieloną w 2018 r. – na podstawie decyzji administracyjnych

województwo

Wartość pomocy publicznej w zł/Liczba przypadków*

Rozłożenie na raty podatku

Rozłożenie na raty zaległości

Rozłożenie na raty odsetek

Odroczenie płatności podatku

Odroczenie płatności zaległości

Odroczenie płatności odsetek

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

Umorzenie odsetek za zwłokę

Suma

podlaskie

Wartość

150 326

454 123

2 351

412

2 585

4 659

60 855

675 312

Liczba

37

1 943

72

2

79

1

15

2 149

lubelskie

Wartość

5 636

532 172

166

14 883

1 793

79 365

634 015

Liczba

5

146

1

8

1

1

162

dolnośląskie

Wartość

31 247

2 112 329

4 243

1 709

245 537

47

8 686

432 264

2 836 063

Liczba

82

9 275

600

11

207

22

3

56

10 256

śląskie

Wartość

131 377

2 917 972

6 035

18 719

191 206

9

41 337

125 634

3 432 287

Liczba

388

13 209

949

25

177

1

9

60

14 818

podkarpackie

Wartość

37 346

956 208

95

14 981

34 345

0,32

83 412

709 951

1 836 339

Liczba

111

4 247

211

14

186

2

14

89

4 874

kujawsko-pomorskie

Wartość

2 098

511 189

207

2 030

2 925

18 097

15 826

552 372

Liczba

39

2 086

99

1

50

1

6

2 282

pomorskie

Wartość

21 579

1 873 923

12 183

5 198

31 941

30

5 572

83 368

2 033 794

Liczba

63

2 497

285

12

75

1

3

22

2 958

mazowieckie

Wartość

553 675

8 152 731

37 092

26 978

172 645

42

6 633

132 782

9 082 580

Liczba

464

31 824

1 895

49

820

13

3

64

35 132

świętokrzyskie

Wartość

4 397

382 062

4

304

3 711

4 453

394 931

Liczba

23

810

1

9

20

1

864

warmińsko-mazurskie

Wartość

0,25

266 599

34

1 386

16 990

31 597

316 605

Liczba

3

1 313

1

8

1

9

1 335

lubuskie

Wartość

13 233

328 564

2 626

1 100

876

346 400

Liczba

72

2 361

243

54

3

2 733

małopolskie

Wartość

53 891

3 644 959

8 782

2 059

51 423

209

89 915

544 251

4 395 490

Liczba

197

9 398

733

31

304

3

28

174

10 868

opolskie

Wartość

151 796

824 511

849

6 307

7 966

473 904

34 123

1 499 455

Liczba

156

4 123

182

26

46

20

13

4 566

zachodniopomorskie

Wartość

22 605

1 677 756

1 583

672

15 389

10 424

19 441

1 747 870

Liczba

105

3 279

126

19

209

20

8

3 766

łódzkie

Wartość

196 996

5 960 575

16 114

29 391

209 452

20

157 560

6 570 108

Liczba

121

4 828

550

23

127

25

120

5 794

wielkopolskie

Wartość

121 958

2 017 473

2 065

924

3 179

37 135

16 139

2 198 872

Liczba

181

11 654

277

28

235

1

3

12 379

SUMA

Wartość

1 498 160

32 613 145

94 429

109 684

989 673

2 152

880 582

2 364 667

38 552 493

Liczba

2 047

102 993

6 225

250

2 605

68

106

642

114 936

Źródło danych: system SHRiMP *liczba przypadków uwzględnia korekty