Tak wynika z danych zebranych przez redakcję DGP ze wszystkich 16 izb administracji skarbowej (IAS). Wśród pomocy udzielanej firmom przeważało rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowych. W 2018 r. takich przypadków było ok. 103 tys., a wartość udzielonej w ten sposób pomocy to 32,6 mln zł (jest ona wyliczana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 461).
Reklama
Dane są gromadzone w Systemie Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej (SHRiMP). Jest ona monitorowana przez Komisję Europejską.
W ramach tej pomocy urzędy mogą w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej (wraz z odsetkami za zwłokę) lub same odsetki;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
W 2018 r. tego rodzaju pomoc publiczna była udzielana ok. 115 tys. razy, a jej łączna wartość (według stanu na październik br.) wyniosła prawie 38,6 mln zł (w kwocie tej nie uwzględniamy dotacji dla barów mlecznych).
Największa pomoc trafiła do firm z województw mazowieckiego (ponad 9 mln zł) i łódzkiego (prawie 6,6 mln zł). Najmniejsza – do podmiotów funkcjonujących w woj. warmińsko-mazurskim (niespełna 317 tys. zł).
Największa kwota wsparcia dotyczyła rozłożenia zaległości podatkowych na raty (32,6 mln zł). W pozostałych przypadkach wartość pomocy nie była aż tak duża. Było to:
  • rozłożenie na raty zapłaty podatku – 1,5 mln zł,
  • umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę – 880,6 tys. zł,
  • umorzenia samych odsetek za zwłokę – prawie 2,4 mln zł.
Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, pomoc w spłacie zobowiązań dostała m.in. jedna ze spółek, u której, w związku z wdrożeniem nowych technologii, wzrosły koszty prowadzenia działalności, a znacznie pogorszyła się płynność finansowa. Naczelnik urzędu skarbowego zgodził się na rozłożenie na raty zaległego VAT wraz z odsetkami.
Z kolei rozłożenie zapłaty na raty samego podatku (jeszcze nie zaległości) uzyskała spółka świadcząca usługi budowlane. W związku z dużymi projektami musiała zatrudnić podwykonawców i zapłacić im zaliczki, przez co zabrakło jej pieniędzy na bieżący podatek.
Tego rodzaju pomoc otrzymał też przedsiębiorca z branży transportu pasażerskiego, gdy popadł w kłopoty finansowe ze względu na przegrane przetargi.
Izba w Poznaniu podała również przykład odroczenia płatności podatku. Chodziło o spółkę, z którą kontrahent zerwał współpracę, a wszystkie terminy płatności faktur zostały przesunięte z 45 na 60 dni.
Inny przykład umorzenia odsetek za zwłokę podała IAS w Gdańsku. W tym wypadku powodem zaległości była kradzież wyposażenia i pieniędzy przez pracowników, na co podatnik nie miał wpływu. Chcąc wznowić pracę w warsztacie, przedsiębiorca musiał kupić nowy sprzęt diagnostyczny i zatrudnić nowe osoby.
Organy podatkowe mogą też umorzyć koszty egzekucji, ale takie przypadki należą do rzadkości. W 2018 r. organy podatkowe umorzyły w sumie opłaty egzekucyjne 10 przedsiębiorcom z czterech województw na kwotę 73,2 tys. zł. Więcej (ok. 100 podmiotów) skorzystało z rozłożenia opłaty na raty. Wartość tej pomocy to ok. 37,5 tys. zł.
Inną formą pomocy publicznej są dotacje dla barów mlecznych. W 2018 r. organy podatkowe dopłaciły do posiłków wydawanych w 713 barach ponad 21,3 mln zł. Najwięcej placówek, bo 285, uzyskało wsparcie w woj. dolnośląskim. Otrzymały łącznie ponad 3,7 mln zł. Z kolei najwięcej pieniędzy, bo prawie 4,7 mln zł, dostało 197 barów w woj. mazowieckim.
Ulga w spłacie kosztów egzekucyjnych w 2018 r.
Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych Umorzenie kosztów egzekucyjnych
Wartość pomocy publicznej w zł 37 519 73 228
Liczba pozycji w SHRiMP 97 10
Źródło danych: system SHRiMP, na podstawie postanowień administracyjnych
Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiąca pomoc publiczną udzieloną w 2018 r. – na podstawie decyzji administracyjnych
województwo Wartość pomocy publicznej w zł/Liczba przypadków* Rozłożenie na raty podatku Rozłożenie na raty zaległości Rozłożenie na raty odsetek Odroczenie płatności podatku Odroczenie płatności zaległości Odroczenie płatności odsetek Umorzenie zaległości wraz z odsetkami Umorzenie odsetek za zwłokę Suma
podlaskie Wartość 150 326 454 123 2 351 412 2 585 4 659 60 855 675 312
Liczba 37 1 943 72 2 79 1 15 2 149
lubelskie Wartość 5 636 532 172 166 14 883 1 793 79 365 634 015
Liczba 5 146 1 8 1 1 162
dolnośląskie Wartość 31 247 2 112 329 4 243 1 709 245 537 47 8 686 432 264 2 836 063
Liczba 82 9 275 600 11 207 22 3 56 10 256
śląskie Wartość 131 377 2 917 972 6 035 18 719 191 206 9 41 337 125 634 3 432 287
Liczba 388 13 209 949 25 177 1 9 60 14 818
podkarpackie Wartość 37 346 956 208 95 14 981 34 345 0,32 83 412 709 951 1 836 339
Liczba 111 4 247 211 14 186 2 14 89 4 874
kujawsko-pomorskie Wartość 2 098 511 189 207 2 030 2 925 18 097 15 826 552 372
Liczba 39 2 086 99 1 50 1 6 2 282
pomorskie Wartość 21 579 1 873 923 12 183 5 198 31 941 30 5 572 83 368 2 033 794
Liczba 63 2 497 285 12 75 1 3 22 2 958
mazowieckie Wartość 553 675 8 152 731 37 092 26 978 172 645 42 6 633 132 782 9 082 580
Liczba 464 31 824 1 895 49 820 13 3 64 35 132
świętokrzyskie Wartość 4 397 382 062 4 304 3 711 4 453 394 931
Liczba 23 810 1 9 20 1 864
warmińsko-mazurskie Wartość 0,25 266 599 34 1 386 16 990 31 597 316 605
Liczba 3 1 313 1 8 1 9 1 335
lubuskie Wartość 13 233 328 564 2 626 1 100 876 346 400
Liczba 72 2 361 243 54 3 2 733
małopolskie Wartość 53 891 3 644 959 8 782 2 059 51 423 209 89 915 544 251 4 395 490
Liczba 197 9 398 733 31 304 3 28 174 10 868
opolskie Wartość 151 796 824 511 849 6 307 7 966 473 904 34 123 1 499 455
Liczba 156 4 123 182 26 46 20 13 4 566
zachodniopomorskie Wartość 22 605 1 677 756 1 583 672 15 389 10 424 19 441 1 747 870
Liczba 105 3 279 126 19 209 20 8 3 766
łódzkie Wartość 196 996 5 960 575 16 114 29 391 209 452 20 157 560 6 570 108
Liczba 121 4 828 550 23 127 25 120 5 794
wielkopolskie Wartość 121 958 2 017 473 2 065 924 3 179 37 135 16 139 2 198 872
Liczba 181 11 654 277 28 235 1 3 12 379
SUMA Wartość 1 498 160 32 613 145 94 429 109 684 989 673 2 152 880 582 2 364 667 38 552 493
Liczba 2 047 102 993 6 225 250 2 605 68 106 642 114 936
Źródło danych: system SHRiMP *liczba przypadków uwzględnia korekty