Oba wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie są na razie nieprawomocne i dotyczą wyłącznie podatników, których wyrzucono z rejestru VAT za składanie pustych deklaracji. Eksperci uważają jednak, że wykładnia sądu może mieć znaczenie także dla tych, którzy zawiesili działalność gospodarczą bądź wystawiali puste faktury. Słowem, bez decyzji ich wykreślenie mogło być nieskuteczne. A to oznacza, że wykreśleni powinni dalej figurować w rejestrze VAT.
Reklama
Wyroki sądu mogą więc otworzyć im drogę do ubiegania się o odszkodowanie. Z jakiego tytułu? Utraty wiarygodności, braku możliwości nawiązywania kontaktów handlowych, utraty źródła dochodów - wymienia Dorota Kosacka-Olszewska, doradca podatkowy, członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. Dodaje do tego problemy wykreślonego z odliczaniem VAT naliczonego i ubieganiem się o zwrot nadwyżki podatku.
Eksperci są zgodni, że podatnicy, którzy zostali bezskutecznie wykreśleni z rejestru VAT i ponieśli z tego tytułu określone szkody, mogą występować z roszczeniami wobec Skarbu Państwa. Niewykluczone jednak, że uzyskanie takiego odszkodowania będzie trudne. Ale nie będzie niemożliwe, jeżeli tylko podatnik wykaże, jaką konkretnie szkodę poniósł. Bezskutecznie wykreśleni mają też szanse na oprocentowanie niezwróconej – ze względu na nieobecność w rejestrze – nadwyżki VAT, jeżeli tylko w tym czasie składali deklaracje, w których wykazywali podatek do zwrotu - mówi Bartosz Bogdański, partner i doradca podatkowy w MDDP.
Przepisy ułatwiające naczelnikom urzędów skarbowych usuwanie z rejestru VAT obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Na ich podstawie przez półtora roku, tj. do 30 czerwca 2018 r., usuniętych zostało z rejestru prawie 170 tys. podatników. Organy podatkowe twierdziły, że wykreślani w ogóle nie muszą być o tym informowani, bo to wynika z przepisów. Na wszelki wypadek wysyłały jednak do wykreślanych podatników zwykłe zawiadomienia.
Reklama