"Dynamika wzrostu PKB Polski spowalnia od połowy pierwszej dekady XXI w.: PKB w ujęciu rocznym rósł w ostatniej dekadzie przeciętnie o 3,5 proc., a w ostatnich pięciu latach przeciętnie o 2,6 proc. Potencjalny wzrost PKB również szacowany jest na 2,6 proc. rocznie w najbliższych pięciu latach" - napisano w raporcie.

Reklama

"Spadek potencjalnego wzrostu wynika z sytuacji demograficznej oraz niższej wydajności pracy. Problemy wynikające ze starzenia się społeczeństwa pogorszyły się w ostatnich latach: populacja w wieku produkcyjnym kurczyła się o 0,2 proc. rocznie w ostatnim dziesięcioleciu i o 0,8 proc. rocznie w ostatnich pięciu latach. Oczekuje się, że wskaźnik będzie dalej spadać w średnim terminie, choć w wolniejszym tempie" - dodano. Agencja jest zdania, że "strukturalny postęp" na polskim rynku pracy (spadek bezrobocia strukturalnego, wzrost stopy partycypacji) ulegnie wyhamowaniu.

"Oczekuje się, że ostatnie działania rządu (zwiększenie wydatków socjalnych dla rodzin, obniżenie wieku emerytalnego) ograniczą dalsze wzrosty stopy partycypacji poprzez obniżenie udziału aktywnych zawodowo w całości siły roboczej" - napisano w raporcie.

"Mocny wzrost stopy zatrudnienia w pewnym stopniu zaciążył na wydajności pracy - szybki wzrost miejsc pracy skutkował spowolnieniem tempa pogłębienia bazy kapitałowej. Spadek łącznej wydajności czynników produkcji (TFP) ograniczył również wzrost wydajności pracy. Wzrost TFP wyhamowywał miarowo na przestrzeni ostatnich trzech dekad, co sygnalizuje trend spadkowy. Oczekujemy jedynie ograniczonego przyspieszenia wzrostu TFP w średnim terminie, w kierunku przeciętnej średnioterminowej" - dodano.

Fitch potwierdził w raporcie ostatnie szacunki dynamiki PKB Polski w latach 2018-19 na poziomie 3,6 proc. i 3,2 proc. rocznie. Polska posiada u Fitch rating zobowiązań w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.

Reklama