Podatnicy, którzy chcą wysłać zeznanie roczne PIT przez internet, mogą skorzystać z formularzy interaktywnych lub udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Reklama

Przesłanie zeznania rocznego za 2009 rok przez internet jest dość proste. Jednak po pobraniu formularza interaktywnego lub aplikacji desktopowej ze strony e-deklaracje.gov.pl, podatnik musi pamiętać o kilku zasadach obowiązujących przy tego typu rozliczeniach.

I tak do zeznań wypełnianych na ekranie komputera stosowane są nieco inne, ale mające znaczenie, zasady interpunkcyjne. Przykładowo, zamiast przecinka, który oddziela złote od groszy, należy wstawić kropkę. Ponadto podatnicy, którzy chcą przesłać zeznanie przez internet bez podpisu elektronicznego, muszą znać kwotę przychodu z rozliczenia za 2008 rok.

Więcej informacji: Rozliczenie roczne PIT za 2009 rok przez internet krok po kroku

p