Podatnik ma do zapłaty 3 tys. zł podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok. Nie ma na razie środków na zapłatę podatku. Czy rozłożenie tej płatności na raty to jedyna ulga, o którą może się postarać podatnik?
NIE:Podatnik może, składając odpowiedni wniosek, ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, może się również ubiegać o odroczenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę. Przy czym zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Zatem podatnik może się ubiegać o umorzenie lub rozłożenie podatku na raty, jednak decyzje o przyznaniu tego rodzaju ulgi w spłacie zobowiązania podejmuje każdorazowo organ prowadzący postępowanie podatkowe.

Samo złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należnego podatku nie oznacza, że ulga taka zostanie przyznana przez organ podatkowy.

Więcej informacji: Zeznania PIT za 2009 rok - jak rozłożyć podatek na raty

p