- W przestrzeni medialnej brakowało dyskusji na temat bezpieczeństwa, tu i teraz. Snujemy opowieści o przyszłych latach, natomiast zapominamy o tym, co jest dzisiaj. A dziś rzeczywistość jest taka, że bez węgla nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa energetycznego kraju. OZE jest niestabilne, nie ma zapewnienia ciągłej dostawy energii. Nie mając atomu, nie mając własnych źródeł gazowych, nie jesteśmy w stanie w inny sposób tego zrobić, tylko przy użyciu węgla - mówił Artur Wasil. - Jest dziś powrót do rozmowy o tym, ze polskie górnictwo powinno zwiększyć produkcję, że powinniśmy produkować polski węgiel. I oczywiście tak jest, że polskie kopalnie będą dostarczać węgiel do polskich elektrowni. Myślę, że długoterminowo polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie ulegnie zmianie. Musimy się na to przygotować.

Reklama