Dobrze, że rozmawiamy o ESG na Europejskim Kongresie Finansowym, ponieważ jest to jeden z kluczowych trendów na rynku finansowym. Chciałabym nawiązać do kluczowej daty. W 2018 roku weszły w życie przepisy o raportowaniu niefinansowym. One zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego przez ustawę o rachunkowości i obecnie około 150 spółek notowanych na warszawskim parkiecie jest już związane tymi regulacjami - powiedziała Olszewska.

Reklama

Kolejna data to jest rok 2023, kiedy wejdą na rynek pierwsze obowiązki raportowe po stronie uczestników rynku, takich jak fundusze. I będą one zobowiązane do tego, by w swoich raportach inwestycyjnych za rok poprzedni umieścić określony zestaw wskaźników z obszaru ESG. Ale, żeby takie dane umieścić, to muszą najpierw pozyskać odpowiednie dane ze spółek, które są w ich portfelach inwestycyjnych -dodała.

Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu.