Zbliża się koniec roku i, wbrew zapowiedziom, nie udało się państwu przeforsować projektu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach. Czy pomysł jest nieaktulany?
Nie rezygnujemy z niego. Projekt ustawy w tej sprawie jest już gotowy. Wymaga akceptacji kierownictwa.

Reklama

Czy będzie ulga podatkowa zachęcająca do kupowania dodatkowych polis?
Niestety kryzys spowodował, że musieliśmy zrezygnować z tego rozwiązania.

Od tego roku nie obowiązuje tzw. podatek Religi. Czy w jego miejsce powinno pojawić się inne rozwiązanie, które pozwoliłoby na finansowanie kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych nie ze środków NFZ czy budżetu?
Podatek Religi trzeba było zlikwidować, bo finansowanie leczenia ofiar wypadków z opłaty ryczałtowej odprowadzanej przez firmy ubezpieczeniowe w praktyce było niemożliwe do zrealizowania. W efekcie 800 mln zł zebrane od ubezpieczycieli leżało niewykorzystane na koncie NFZ.

Czy w miejsce podatku Religi pojawi się inne rozwiązanie?
Uważam, że leczenie ofiar wypadków drogowych powinno być opłacane bezpośrednio z polis ubezpieczeniowych sprawców wypadków, a nie poprzez jakieś zryczałtowane opłaty. To wymaga jednak stworzenia systemu szybkiej identyfikacji sprawców i dopasowania ich do ofiar wypadku.

Więcej informacji: Kopacz: Sprawcy wypadków powinni płacić za leczenie ofiar

p