Reklama

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podał maksymalne kwoty dofinansowania na trzeci kwartał 2024 roku, które mogą otrzymać osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z programu ułatwiającego dostępność do mieszkań.

Kwoty dofinansowania dla mieszkań przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zróżnicowane w zależności od regionu i mogą ulegać zmianom co kwartał.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jaki jest cel programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!"?

Program ma na celu zwiększenie niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej. W ramach Programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" można ubiegać się o dofinansowanie na zakup mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Mieszkanie powinno być tak zlokalizowane, aby osoba niepełnosprawna mogła samodzielnie opuszczać budynek i bezproblemowo się do niego dostać. Takie mieszkania mają stanowić fundament dla samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Dopłaty dla osób niepełnosprawnych - kwoty

Maksymalne kwoty dofinansowania dla osób niepełnosprawnych zostały ogłoszone 2 lipca 2024 roku i będą obowiązywać do 30 września tego roku. Kwoty te są następujące:

DOLNOŚLĄSKIE:

 • m. Wrocław: 136,200.00
 • gminy sąsiadujące z m. Wrocław: 120,424.00
 • pozostałe: 104,648.00

KUJAWSKO-POMORSKIE:

 • m. Bydgoszcz: 107,644.00
 • gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz: 98,046.00
 • m. Toruń: 100,314.00
 • gminy sąsiadujące z m. Toruń: 94,381.00
 • pozostałe: 88,448.00

LUBELSKIE:

 • m. Lublin: 101,716.00
 • gminy sąsiadujące z m. Lublin: 92,067.00
 • pozostałe: 82,417.00

LUBUSKIE:

 • m. Gorzów Wielkopolski: 115,583.00
 • gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp.: 111,964.00
 • m. Zielona Góra: 115,583.00
 • gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra: 111,964.00
 • pozostałe: 108,345.00

ŁÓDZKIE:

 • m. Łódź: 92,190.00
 • gminy sąsiadujące z m. Łódź: 85,106.00
 • pozostałe: 78,023.00

MAŁOPOLSKIE:

 • m. Kraków: 119,295.00
 • gminy sąsiadujące z m. Kraków: 102,810.00
 • pozostałe: 86,325.00

MAZOWIECKIE:

 • m. Warszawa: 144,213.00
 • gminy sąsiadujące z m. Warszawa: 110,487.00
 • pozostałe: 92,072.00

OPOLSKIE:

 • m. Opole: 97,509.00
 • gminy sąsiadujące z m. Opole: 88,122.00
 • pozostałe: 78,735.00

PODKARPACKIE:

 • m. Rzeszów: 107,940.00
 • gminy sąsiadujące z m. Rzeszów: 95,295.00
 • pozostałe: 82,650.00

PODLASKIE:

 • m. Białystok: 112,492.00
 • gminy sąsiadujące z m. Białystok: 109,661.00
 • pozostałe: 106,830.00

POMORSKIE:

 • m. Gdańsk: 133,808.00
 • gminy sąsiadujące z m. Gdańsk: 124,308.00
 • pozostałe: 114,810.00

ŚLĄSKIE:

 • m. Katowice: 110,123.00
 • gminy sąsiadujące z m. Katowice: 99,645.00
 • pozostałe: 89,168.00

ŚWIĘTOKRZYSKIE:

 • m. Kielce: 101,807.00
 • gminy sąsiadujące z m. Kielce: 94,284.00
 • pozostałe: 86,761.00

WARMIŃSKO-MAZURSKIE:

 • m. Olsztyn: 146,423.00
 • gminy sąsiadujące z m. Olsztyn: 130,144.00
 • pozostałe: 113,865.00

WIELKOPOLSKIE:

 • m. Poznań: 126,825.00
 • gminy sąsiadujące z m. Poznań: 111,510.00
 • pozostałe: 96,195.00

ZACHODNIOPOMORSKIE:

 • m. Szczecin: 91,418.00
 • gminy sąsiadujące z m. Szczecin: 86,490.00
 • pozostałe: 81,563.00

Warto zaznaczyć, że kwoty są wyrażone w złotych i zostały zaokrąglone na zasadach ogólnych. Nabór wniosków do tego programu prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Dofinansowanie PFRON do zakupu mieszkania

W okresie od 1 lipca do 30 września bieżącego roku przedział kwotowy dofinansowania w całym kraju wynosi od 78 023 zł do 146 423 zł. W każdym regionie, zarówno dla największych miast, gmin sąsiadujących, jak i pozostałych obszarów, wysokość dofinansowania jest różna. Przez najbliższe trzy miesiące najwyższa wspomniana kwota, czyli 146 423 zł, będzie obowiązywać w Olsztynie, natomiast najniższa, czyli 78 023 zł, dotyczy pozostałych gmin województwa łódzkiego.

Wartość wspomnianego wsparcia stanowi różnicę pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży mieszkania, nie może jednak przekroczyć równowartości 15 m² pomnożonej przez średni wskaźnik kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Średni wskaźnik ten jest ogłaszany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Mieszkanie na Start" na dany kwartał i jest obowiązujący dla lokalizacji nabywanego mieszkania.

Aby otrzymać przyznane środki finansowe, trzeba:

 • umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego,
 • umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
 • złożyć oświadczenie, że mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.
Reklama

Aplikant Programu składa wniosek w "Systemie Obsługi Wsparcia" (SOW) o dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Kto może starać się o dofinansowanie z Programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!"?

O wsparcie w ramach Programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" mogą ubiegać się osoby spełniające następujące warunki:

 • Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, lub równoważne orzeczenie, które stwierdza niepełnosprawność narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka.
 • Złożą oświadczenie oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą istnienie barier architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, które uniemożliwiają samodzielne opuszczenie lokalu na poziomie zero.
 • Złożą oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu na podstawie prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, musi zostać złożony przez opiekuna prawnego. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie potwierdzające, że osoba z niepełnosprawnością oraz jej opiekun prawny zamieszkują wspólnie w lokalu;
 • orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność narządu ruchu, która uniemożliwia poruszanie się bez użycia wózka.