Od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku otwarte są zgłoszenia do programu "Dobry Start" na rok szkolny 2024/2025, zapewniające 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Złożenie wniosku do końca sierpnia zapewnia wypłatę świadczenia do 30 września. Rodzice reagują szybko - już w ciągu dwóch pierwszych dni ZUS otrzymał 429 tysięcy wniosków.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Dla kogo dodatek 300 zł?

Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje każdemu uczącemu się dziecku w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami - do ukończenia 24 lat. Nie ma znaczenia wysokość dochodów rodziców lub opiekunów.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej, świadczenie należy się uczniom uczącym się w:

szkole podstawowej; szkole ponadpodstawowej; szkole artystycznej (w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki); klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej; młodzieżowym ośrodku socjoterapii; młodzieżowym ośrodku wychowawczym; specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; specjalnym ośrodku wychowawczym; ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym;szkole policealnej; szkole dla dorosłych.

Nie przysługuje on jednak dzieciom uczącym się w "zerówce" ani studentom. Wiek 20 i 24 lata jest rozumiany w kontekście rocznikowym, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do tego świadczenia, jeśli osiągnęli odpowiedni wiek graniczny przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Na co 300 zł dodatku?

W ramach programu rodzice mogą otrzymać 300 zł (bez względu na dochody) na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego niezbędnego wyposażenia do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Osoby uprawnione do złożenia wniosku to:

  • Rodzice: Wniosek może złożyć jeden z rodziców, jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem, a decyzja zależy od faktycznej opieki nad dzieckiem.
  • Opiekunowie faktyczni i prawni: Zarówno opiekunowie faktyczni, jak i prawni mają prawo składania wniosków.
  • Osoby uczące się: Pełnoletni uczniowie, którzy nie są na utrzymaniu rodziców, mogą złożyć wniosek.
  • Osoby usamodzielniane: Osoby opuszczające pieczę zastępczą mogą również składać wnioski.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski mogą składać:

  • Rodziny zastępcze: Osoby pełniące rolę rodziny zastępczej dla dziecka.
  • Osoby prowadzące rodzinne domy dziecka: Osoby odpowiedzialne za prowadzenie takich placówek.
  • Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych: Osoby kierujące takimi instytucjami.

Jak złożyć wniosek o dodatek 300 zł na wyprawkę szkolną?

Wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą to zrobić za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. W formularzu należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Konieczne jest również podanie szczegółowych danych dotyczących dzieci oraz informacji o szkołach, do których uczęszczają lub zamierzają uczęszczać.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS dostępny jest specjalny kreator wniosków, który krok po kroku przeprowadza użytkownika przez proces ubiegania się o świadczenia z programu "Dobry Start". Dzięki niemu można uniknąć błędów. Zawiadomienia dotyczące świadczeń "300 plus" są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje o przyznaniu świadczenia można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS, bez względu na to, czy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS znajduje się także cała korespondencja z ZUS dotycząca wniosku o świadczenie, takie jak wezwania do uzupełnienia wniosku, informacje o przyznaniu świadczenia oraz decyzje odmawiające. Środki są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. W ubiegłym roku ZUS wypłacił na terenie całej Polski 1 miliard 38 milionów złotych w ramach świadczeń "Dobry Start" dla prawie 4,6 miliona dzieci.