Kto może skorzystać? Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole:

  • do ukończenia 20. roku życia,
  • do ukończenia 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.
Reklama

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • aplikację mobilną mZUS,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal Emp@tia.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Warto jednak pamiętać, że im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie.

300 plus. Wypłata świadczenia

Wypłata świadczenia "Dobry Start" następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia "Dobry Start" można znaleźć na stronie internetowej ZUS oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.