We wtorek odbyło się wysłuchanie publiczne kandydatów na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Do etapu wysłuchania publicznego zakwalifikowani zostali: Michał Braun, Adela Gąsiorowska, Michał Guć oraz Mirella Panek – Owsiańska.

Reklama

13 czerwca 2024 r. zakończył się konkurs, w którym wyłoniono nowego dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Nowym dyrektorem NIW-CRSO został Michał Braun na mocy decyzji Marka Krawczyka, podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wspierającego minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, Agnieszkę Buczyńską. Swoją nominację otrzymał w wyniku wieloetapowego konkursu. W komunikacie wskazano, że decyzja wiceministra Marka Krawczyka uwzględniła wnioski z przebiegu czterech etapów postępowania konkursowego, w tym wysłuchania publicznego finałowej czwórki kandydatów, które odbyło się 11 czerwca 2024 r.

Szukaliśmy osoby, która ma entuzjazm społecznika i klarowną wizję kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Oczekujemy, że nowy dyrektor będzie postrzegał Instytut jako apolityczną w decyzjach i transparentną w procedurach część struktur wykonawczych państwa - powiedział wiceminister KPRM wspierający Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszkę Buczyńską Marek Krawczyk.

Ścisła współpraca z Radą NIW-CRSO

Reklama

Nowy dyrektor będzie realizował swoje obwiązki w ścisłej współpracy z Radą NIW-CRSO, która decyzją minister Buczyńskiej od lutego działa w nowej formule z decydującym wpływem organizacji pozarządowych. Przewodniczącym Rady NIW - CRSO jest pan Piotr Stec, doradca minister Agnieszki Buczyńskiej i wiceministra Marka Krawczyka. Michał Braun obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dniem 14 czerwca 2024 r., a jego kadencja potrwa ustawowe 5 lat.

Nowy dyrektor NIW-CRSO

Michał Braun przekazał, że Narodowy Instytut Wolności będzie działał transparentnie i sprawiedliwie, odpowiadając na realne potrzeby organizacji społecznych. Chcę, aby Instytut stał się punktem odniesienia dla innych instytucji publicznych współpracującym z trzecim sektorem. Tworzy go wspaniały zespół i wierzę, że razem osiągniemy ten cel – dodał.

Kim jest Michał Braun

Michał Braun to ekspert i praktyk w dziedzinie partycypacji publicznej, samorządu i III Sektora. Od 13 marca 2024 r. pełnił obowiązki dyrektora NIW – CRSO, przy czym w dniu nominacji złożył dymisję w terminem 13 czerwca br., chcąc poddać się otwartej i transparentnej procedurze konkursowej. Przed ponad 15 lat pracował w organizacjach pozarządowych w kraju i za granicą. Kierował m.in. Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, wchodził w skład zarządów federacji ogólnopolskich. Jako trener i konsultant pracował w wielu krajach w UE i poza nią. Doświadczenie zdobywał także jako wolontariatu m.in. w Boliwii i Indiach.

Czym jest NIW - CRSO?

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest odpowiedzialny za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Instytut udziela wsparcia organizacjom pozarządowym w ramach dziewięciu programów grantowych. Wśród nich są m.in. Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Korpus Solidarności - Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego.