W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została zamieszczona informacja o planowanej zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Projektowana ustawa ma m.in. wprowadzić nową definicję pojęcia "budowla" i "budynek", ponieważ dotychczas stosowane definicje budzą wiele wątpliwości - informuje Money.pl.

Reklama

Proponowane rozwiązania mają wyeliminować wątpliwości dotyczące kwalifikacji pod względem podatkowym niektórych obiektów, takich jak silosy, zbiorniki czy elewatory, a także "doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony).

Garaż jako część mieszkania

"W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych" - czytamy w informacji na stronach rządu.

Przepis ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Będzie się to jednak wiązać z nowym obowiązkiem. "Konieczne jest, aby osoby fizyczne będące przed dniem wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. Złożenie takiej informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie danych dot. wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych - czytamy w informacji na stronach KPRM.

Projekt ma zostać opracowany przez Ministerstwo Finansów, a rząd ma przyjąć projektowane przepisy w trzecim kwartale 2024 r.

Podatek od garażu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Jeżeli wielostanowiskowy garaż w budynku mieszkalnym stanowi wyodrębnioną nieruchomość dla urzędu skarbowego uznawany jest za przykład lokalu usługowego, co wiąże się z zastosowaniem wyższej stawki podatkowej. Natomiast identyczny garaż, który nie posiada własnej księgi wieczystej i jest częścią wspólnej nieruchomości, traktowany jest jak mieszkanie. W efekcie jego właściciel korzysta z niższych stawek podatkowych.

18 października 2023 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, stwierdzając, że regulacje dotyczące opłat podatkowych za miejsca w halach garażowych są sprzeczne z Konstytucją i wyraził sprzeciw wobec praktyki nakładania znacznie wyższego, przekraczającego dziesięciokrotność, na właścicieli garaży z wydzieloną księgą wieczystą. Podkreślono, że garaże lub miejsca postojowe stanowią integralną część mieszkania. Z tego powodu, niezależnie od posiadania przez nie oddzielnej księgi wieczystej, powinny być one opodatkowane w sposób jednolity.