Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs Seal of Excellence, realizowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Budżet konkursu to 35 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy, na jeden projekt, to 2,5 mln euro.

Reklama

Dla kogo jest program?

Program "Seal of Excellence" jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które:

posiadają certyfikat Seal of Excellence. Działają w obszarze badań i rozwoju technologicznego. Wykazują potencjał do komercjalizacji wyników badań.

Dofinansowanie w ramach programu

Dofinansowanie obejmuje: projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług na rynek. Projekty z zakresu transferu technologii i innowacji. Działania związane z ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski mogą być składane za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Wniosodawcy powinni wypełnić formularz wniosku, który zawiera szczegółowe informacje na temat projektu, planowanych działań oraz oczekiwanych rezultatów. Załączyć certyfikat Seal of Excellence.