W poniedziałek, 3 czerwca minął termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski w terminie, otrzymają zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jeszcze w trakcie wakacji, bo najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r.

Reklama

Zapomniałeś złożyć wniosek?

A co z przedsiębiorcami, którzy mieli nadpłatę, ale nie wystąpili o jej zwrot w terminie? Mamy dobre wieści! Pieniądze nie przepadną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam rozliczy nadpłatę na koncie takiego płatnika. Niestety, na pieniądze rozliczone w taki sposób, trzeba będzie poczekać trochę dłużej, bowiem ZUS zwróci takim przedsiębiorcom nadpłatę najpóźniej do końca 2024 roku.

Korekta rozliczenia składki zdrowotnej

Jeśli nie złożyłeś wniosku o zwrot nadpłaty, masz jeszcze czas do 1 lipa 2024 r., by skorygować miesięczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pomoc można uzyskać u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS, w Centrum kontaktu klientów ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl, a także podczas e-wizyty.