Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na nabór wniosków o objęcie wsparciem "Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu" z Krajowego Planu Odbudowy w zakresie rolnictwa.

Reklama

Większe dotacje dla rolników

Po zmianie kwota przeznaczona na ten nabór wynosi 492 mln zł.

Co obejmuje pomoc?

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które wdrażają systemy teleinformatyczne i rozwiązania cyfrowe do obsługi procesów produkcji oraz do wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Pomoc przysługuje, jeżeli przedmiotem inwestycji jest nabycie i instalacja maszyn, sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Wsparcie dotyczy zakupu m.in. systemów zarządzania gospodarstwem, dronów rozpoznawczych i wykonawczych służących do prowadzenia działalności rolniczej, specjalistycznych robotów czy sensorów.

O naborze

Aby objąć wsparciem jak największą liczbę przedsięwzięć, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększył kwotę przeznaczoną na nabór ze 164 mln zł do 492 mln zł. II nabór wniosków zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.