Do wyliczenia stawek w ogłoszonym rozporządzeniu przyjęto kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny dnia 29 września 2023 r., który wynosi 4,6283 zł za 1 euro.

Budżet dla rolników - blisko 200 mln euro

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z treścią rozporządzenia, stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych, co wynika z korzystnego kursu euro. Tym samym rolnicy otrzymają wyższą od wcześniej zakładanej kwotę płatności dobrostanowej. Budżet na płatności w ramach ekoschematu "Dobrostan zwierząt" za 2023 r. wynosi ponad 199 mln euro, tj. 923 mln zł.

Ilu rolników czeka na wypłaty?

Reklama

Resort poinformował, że wnioski o przyznanie płatności w ramach ekoschematów obszarowych złożyło ok. 418 tys. rolników. Razem z ekoschematem "Dobrostan zwierząt" złożonych zostało ok. 440 tys. wniosków.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, kiedy ARiMR rozpocznie przekazywanie płatności dobrostanowych.

Kiedy wypłaty?

Wypłaty dopłat do dobrostanu zwierząt rozpoczną się pod koniec kwietnia - powiedział minister.

Po wydaniu decyzji przez ARiMR nastąpi realizacja przyznanych płatności na rachunki bankowe rolników.