"Wynik finansowy NBP za 2023 r. był ujemny (strata) i wyniósł -20.800.024,0 tys. zł (za 2022 r. strata w wysokości -16.943.670,7 tys. zł). Ujemny wynik finansowy za rok obrotowy podlega akumulacji w pozycji Strata z lat ubiegłych" - napisał NBP.

Reklama

NBP podał, że niepokryta strata z lat ubiegłych wynosi 27.401.680,0 tys. zł.