Legitymacja dla osób z niepełnosprawnościami już niedługo w mObywatelu

Wiceminister cyfryzacji, Michał Gramatyka, udzielił odpowiedzi na pytania z interpelacji poselskiej związanej z implementacją elektronicznej legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Planujemy udostępnić użytkownikom dokument mobilny − legitymację osoby niepełnosprawnej w II połowie 2024 roku. Będziemy na bieżąco informować właściwą komisję sejmową o postępach w implementacji tego dokumentu – powiedział.

Reklama

Dodatkowo zaznaczył, że liczba osób korzystających z aplikacji mObywatel stale rośnie, a ministerstwo priorytetowo traktuje sprawę zapewnienia, aby osoby z niepełnosprawnościami miały równy dostęp do tej aplikacji. W związku z tym nawiązano współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Reklama

Jednocześnie zapewnił, że podejmowane są staranne działania w celu właściwego przygotowania wdrożenia, włącznie z eliminacją przeszkód prawno-regulacyjnych. Priorytetem jest dostarczanie mobilnych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem. Tego typu działania mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo aplikacji mObywatel oraz na produkty i usługi udostępniane w ramach tej platformy.

Warto dodać, że według statystyk z roku 2023, ponad 234 tysiące osób posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Dodatkowo ponad 3,2 miliona osób otrzymało orzeczenia zaklasyfikowanych jako lekki, umiarkowany lub znaczący stopień niepełnosprawności.

Co nowego w mObywatelu w 2024 roku?

Możemy wyróżnić kilka modułów w ramach aplikacji mObywatel, takich jak: Cyfrowy dowód osobisty, czyli mObywatel, Elektroniczna legitymacja szkolna/studencka oraz emeryta/rencisty, Cyfrowe prawo jazdy oraz raport z punktami karnymi.

Reklama

Wkrótce aplikacja mObywatel zostanie wzbogacona o nowe dokumenty i funkcje, na przykład wspomnianą wcześniej legitymację osoby niepełnosprawnej. Jednak to tylko jedna z zapowiedzianych nowości, mimo że minister cyfryzacji zdradził już pewne plany dotyczące rozwoju mObywatela.

Na oficjalnej stronie rządowej poświęconej aplikacji mObywatel dostępna jest szczegółowa lista planów Ministerstwa dotyczących rozwoju programu, podzielona na trzy sekcje:

 • Zrealizowane projekty,
 • Funkcje w trakcie wdrażania,
 • Pomysły oczekujące na realizację.

Wśród projektów obecnie realizowanych można wymienić:

 • Implementację chatbota opartego na sztucznej inteligencji, który będzie udzielał porad i odpowiadał na pytania użytkowników.
 • Wprowadzenie lokalnych dokumentów (np. karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zawarły porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji.
 • Moduł umożliwiający dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych.
 • Rozwój funkcjonalności ePłatności.
 • Dodanie legitymacji Lekarza oraz Lekarza Dentysty.
 • Usprawnienie interfejsu aplikacji.
 • Dodanie funkcji śledzenia statusu wniosków (np. o dowód, paszport).
 • Możliwość zmiany języka w aplikacji.

Zaplanowane funkcje

Funkcje, które są jeszcze w fazie planowania, obejmują:

 • Możliwość zawieszania i odwieszania dowodu osobistego,
 • Sekcja "Moja firma" zawierająca informacje i działania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Funkcja podpisywania dokumentów za pomocą profilu zaufanego i e-dowodu,
 • Rozwój usług Urzędu Skarbowego,
 • System eDoręczeń,
 • Aplikacja mStłuczka,
 • Sekcja zawierająca dane paszportowe użytkownika,
 • Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi.

Dokładne terminy dodania poszczególnych funkcji nie są znane. Projekty, które są już w trakcie realizacji, prawdopodobnie zostaną wprowadzone znacznie szybciej, być może już w ciągu kilku miesięcy. Co do planowanych funkcji, czas ich wprowadzenia zależy od tempa prac.