We wrześniu 2021 roku spółka Escobar Inc., z siedzibą w Puerto Rico (Stany Zjednoczone), wniosła do Urzędu Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację oznaczenia słownego Pablo Escobar jako unijnego
znaku towarowego dla szerokiej gamy towarów i usług.

Reklama

EUIPO odmówiło rejestracji na tej podstawie, że znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami. W swojej ocenie oparło się na sposobie postrzegania właściwym dla odbiorców hiszpańskich, ponieważ ze względu na powiązania między Hiszpanią a Kolumbią odbiorcy ci najlepiej znają historię Pabla Escobara.

Spółka Escobar zaskarżyła tę odmowę do Sądu Unii Europejskiej.

Teraz Sąd potwierdził odmowę rejestracji znaku towarowego Pablo Escobar.

Zdaniem Sądu EUIPO mogło oprzeć się w swojej ocenie na sposobie postrzegania racjonalnych Hiszpanów,
cechujących się przeciętnym progiem wrażliwości i tolerancji oraz kierujących się niepodzielnymi i powszechnymi wartościami, na których opiera się Unia (godność ludzka, wolność, równość i solidarność, a także zasady demokracji i państwa prawnego oraz prawo do życia i integralności fizycznej).

Reklama

EUIPO prawidłowo uznało, że osoby te kojarzą imię i nazwisko Pabla Escobara w większym stopniu z handlem
narkotykami i z narkoterroryzmem niż z jego ewentualnymi dobrymi uczynkami na rzecz ubogich w Kolumbii.

Taki znak towarowy będzie zatem postrzegany jako sprzeczny z wartościami i podstawowymi normami moralnymi wyznawanymi przez przeważającą część społeczeństwa hiszpańskiego.

Sąd dodał, że w tym wypadku nie zostało naruszone przysługujące Pablowi Escobarowi prawo podstawowe wynikające z zasady domniemania niewinności, ponieważ nawet jeśli nigdy nie został on skazany w postępowaniu karnym, jest on publicznie postrzegany w Hiszpanii jako symbol przestępczości zorganizowanej, odpowiedzialnej za liczne zbrodnie.