W rządowej informacji czytamy, że obecnie wsparcie w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych.

Reklama

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

Jednym z podstawowych warunków przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie.

W aktualnym stanie prawnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r.

Dwukrotnie podwyższenie kwoty świadczenia

Reklama

Zdaniem autorów regulacji, od momentu wprowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego znacznie wzrosły koszty utrzymania, dlatego konieczne jest dostosowanie maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów.

Opracowana przez MRPiPS regulacja przewiduje podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 500 zł miesięcznie - do kwoty 1000 zł miesięcznie.

Kiedy nowe regulacje wejdą w życie?

Planowany termin przyjęcia projektu autorstwa wiceministry rodziny Aleksandry Gajewskiej przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2024 r.