Profesor Kołodko podkreśla potrzebę opracowania spójnej strategii dla Polski, ale obawia się, że obecny rząd koalicyjny może nie być w stanie jej wdrożyć ze względu na ideologiczne i programowe różnice. To stanowi zagrożenie dla gospodarki, zwłaszcza jeśli nie wykorzystamy nadarzających się szans rozwojowych.

Reklama

Pułapka antyrozwojowa

Profesor zwraca uwagę na ryzyko związane z nadmiernymi transferami socjalnymi i wydatkami militarnymi. Te działania mogą ograniczać potencjał rozwoju gospodarki.

Edukacja i konkurencyjność

Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki wymaga inwestowania w edukację. Nie tylko na poziomie wyższym, ale także już od przedszkola i szkoły podstawowej. Kreatywność, krytycyzm, umiejętność rozwiązywania problemów – to kluczowe kompetencje podkreśla Kołodko dla "Business Insider".

Elita polityczna

Ekspert uważa, że wykształcona elita polityczna jest równie ważna jak kadra techniczna czy menedżerska. Bez odpowiedniego przywództwa nie osiągniemy pełnego potencjału.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Reklama

Profesor Kołodko sugeruje, że UOKiK powinien być potężniejszy niż Trybunał Konstytucyjny i Narodowy Bank Polski razem wzięte. Jego celem jest ochrona interesów konsumentów poprzez wspieranie zdrowej rywalizacji na rynku.

System podatkowy

Profesor Kołodko w "Business Insider" zaleca gruntowną reformę systemu podatkowego. Uważa, że wpływy z podatków nie powinny być większe w stosunku do dochodu narodowego, ale wydatki finansowane z kasy publicznej powinny być bardziej prorozwojowe.

Inwestycje w kapitał ludzki

Rząd powinien przesunąć część wydatków z militariów na inwestycje w kapitał ludzki i infrastrukturę, aby wspierać zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Import zbrojeniowy a nowoczesne technologie

Profesor Kołodko zauważa, że często pieniądze publiczne są marnowane na import zbrojeniowy, zamiast inwestować w nowoczesne technologie. Według niego, warto zastanowić się nad sprowadzaniem z zagranicy rozwiązań technologicznych, które mogą pomóc w wielu sektorach.

Centralny Port Komunikacyjny

Kołodko mówił dla "Business Insider", że zamiast przeznaczać środki na CPK, lepiej skupić się na rozwijaniu infrastruktury transportowej i transformacji energetycznej. To ma pozwolić na bardziej zrównoważony rozwój kraju.

Podnoszenie wieku emerytalnego

Profesor sugeruje powrót do kwestii stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego. Profesor mówił, że to ważne, aby dostosować system emerytalny do zmieniającej się rzeczywistości demograficznej.

Wprowadzenie Polski do strefy euro

Ekspert mówił, ż przyjęcie wspólnej waluty UE euro może być korzystne, ale ważne jest, aby towarzyszyła temu właściwa konwersja kursu. Konkurencyjność gospodarki musi być zachowana, a strategia wzrostu oparta na eksporcie powinna przynosić korzyści zarówno firmom, jak i pracownikom.