Lista ZUM (lista zielonych urządzeń i materiałów) prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Znajdują się na niej urządzenia oferowane przez producentów, na które można uzyskać dotację.

"Czyste Powietrze" - co się zmieni?

Jak poinformowano, uchwałę o zmianach w programie antysmogowym "Czyste Powietrze", która zakłada ograniczenie możliwości uzyskania dofinansowania na pompy ciepła wyłącznie do urządzeń znajdujących się na liście zielonych urządzeń i materiałów ZUM, zarząd NFOŚiGW podjął 22 lutego.

Reklama

Fundusz dodał, że trwa implementacja uchwalonej zmiany w programie oraz aktualizacja regulaminu listy ZUM. "Po zakończeniu prac implementacyjnych, oficjalnie zostanie opublikowane ogłoszenie zmian PPCP (program priorytetowy Czyste Powietrze - PAP), a Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy prowadzący listę ZUM prześle do wszystkich podmiotów, których urządzenia są obecnie na liście ZUM informację o zmianie regulaminu oraz nowych wymogach dotyczących konieczności przedstawienia raportów z badań pomp ciepła potwierdzających parametry wskazane w etykiecie energetycznej i karcie produktu" - poinformowano.

Jak wyjaśniono, dostarczenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez IOŚ-PIB zapewni nieprzerwaną obecność danego urządzenia na liście ZUM. "Niedotrzymanie wyznaczonego terminu może spowodować zawieszenie dostępności danego urządzenia na Liście ZUM do czasu zakończenia weryfikacji spełniania wymagań" - dodano.

Reklama

"Czyste powietrze" - jakie wymagania musi spełnić pompa ciepła?

W październiku ub.r. NFOŚiGW informował PAP, że do resortu klimatu i środowiska przekazano pismo ws. rekomendowanych zmian w programie "Czyste Powietrze" odnośnie dofinansowania wymiany źródeł ciepła na pompy ciepła. Wskazano na wykluczenie możliwości udzielania dotacji na urządzenia, których deklarowane dane techniczne nie odpowiadają rzeczywistym parametrom.

Chodziło m.in. - jak podano - o zamknięcie listy ZUM w zakresie pomp ciepła, czyli ograniczenia możliwości udzielania dofinansowania wyłącznie do urządzeń wpisanych na tę listę.

Jak informowano, NFOŚiGW razem z Instytutem Ochrony Środowiska planował, aby do wniosku o wpisanie pompy ciepła na listę ZUM konieczne było dołączenie raportu z badań wykonanych w akredytowanym laboratorium, posiadającym odpowiednie certyfikaty. Kolejną rekomendacją NFOŚiGW względem dotowanych pomp ciepła było określenie, oprócz wymagań w zakresie klasy efektywności energetycznej, także wymagań w zakresie np.: stosowania naturalnego czynnika roboczego, minimalnej sprawności sezonowej dla klimatu chłodnego czy mocy akustycznej.

"Czyste powietrze" - wojna z tanimi azjatyckimi pompami ciepła

Eksperci wskazują, że na polskim rynku oferowanych jest wiele wyprodukowanych w Azji pomp ciepła, które nie spełniają wymagań, nie odpowiadają parametrom technicznym z opisu. Na początku września NFOŚiGW wskazywał, że nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują dofinansowanie do tych urządzeń oferowane przez fundusz.

Izba Gospodarcza Urządzeń OZE wskazywała również, że nabywcy pomp ciepła mają trudności z odróżnieniem wysokiej jakości urządzeń np. wyprodukowanych w kraju przez polskiego producenta od chińskich, które mogą nie spełniać wymagań.