Mogę potwierdzić, że wszystkie osoby, które są uprawnione do uzyskania świadczenia 800 plus, dzięki staraniom i pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w styczniu, w kwocie 800 zł, takie świadczenie otrzymają - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Reklama

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że jest to wcześniej, niż obowiązujący termin wykonania tego zadania przez ZUS. Zgodnie z ustawą, Zakład ma obowiązek podnieść kwotę świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

"Uzyskałam zapewnienie ze strony ZUS"

Uzyskałam zapewnienia ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że w styczniu akcja podwyższania kwoty tego świadczenia zostanie zakończona, tak, by polskie rodziny, po bodaj 7 latach wyczekiwanej waloryzacji tego świadczenia, faktycznie mogły z niego skorzystać - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Rządowy program "Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach, rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.