Kontrola prawidłowego oznakowania domów. Co będzie sprawdzane?

Od 1 stycznia 2024 roku właściciele domów mogą spodziewać się kontroli straży miejskiej pod kątem prawidłowego oznaczania budynków. Chodzi o umieszczenie w odpowiednim miejscu numeru budynku, który widoczny ma być także po zmroku.

Czy kontrola będzie przeprowadzona w całej Polsce?

Reklama

Kontrole od stycznia 2023 roku ogłosiła już Straż Miejska w Gdańsku, tym samym przestrzegając mieszkańców, że jeśli do tej pory nie dopełnili obowiązku, mają na to czas do końca roku.

Jednak kontrole mogą nie skończyć się tylko na Gdańsku, a objąć cały kraj. Prawidłowe umieszczenie numeracji jest bowiem obowiązkiem ustawowym, którego musi przestrzegać każdy właściciel.

Dlaczego dom musi być prawidłowo oznaczony?

Według art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, „[w]łaściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru”.

Zgodnie z powyższym przepisem obowiązek ten obejmuje wszystkich właścicieli budynków w Polsce. Numer umieszcza się na frontowej ścianie budynku, zazwyczaj obok wejścia. Jeżeli jednak dom znajduje się w głębi działki i oznakowanie na nim są niewidoczne z ulicy, to należy umieścić je również na ogrodzeniu. Co istotne, numer musi być także widoczny po zmroku.

Reklama

Jest to ważne z kilku powodów. Przede wszystkim odpowiednie oznakowanie, widoczne także po zmroku, ułatwiają działania na przykład listonoszom czy kurierom, ale też pomagają w sytuacjach, w których istotny jest czas. Odpowiednio oznakowany dom szybciej odnajdzie na przykład zespół ratowników medycznych. Karetka nie będzie krążyć i błądzić między budynkami, a w chwilach zagrożenia życia liczy się każda minuta.

Co grozi za brak oznakowania?

Brak oznakowania będzie karany. Jeżeli właściciel budynku lub inny podmiot uwidoczniony w ewidencji gruntów i budynków, który włada nieruchomością, nie zapewni odpowiedniego oznakowania, może zapłacić karę w wysokości od 20 do 250 zł.

Jeżeli przez złe oznakowanie szkodę poniosą inne osoby (na przykład przez niedopełnienie obowiązku przez zarządcę karetka nie dotrze na czas do mieszkańca), może nastąpić pociągnięcie do innych skutków karnych oraz odszkodowawczych przez osoby poszkodowane.