Planujący się ubiegać o stanowisko prezesa UODO mieli możliwość zaprezentowania swoich dotychczasowych dokonań i drogi zawodowej oraz planów działania i zarządzania urzędem.

Reklama

Wiceprezes UODO kandydatem PiS

Prowadzący spotkanie dyrektor generalny kierujący gabinetem marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski powiedział, że przez kilka godzin - do końca dnia - kluby parlamentarne mogą składać oficjalne zgłoszenia kandydatów na prezesa. Obecnie jedyną tak zgłoszoną kandydaturą jest obecny wiceprezes Urzędu Jakub Groszkowski - kandydat klubu PiS.

Zakroczymski powiedział, że wybór nowego prezesa UODO Sejm najprawdopodobniej przeprowadzi na kolejnym posiedzeniu Izby. Oprócz wiceprezesa Groszkowskiego w konferencji w Sejmie uczestniczyło sześciu kandydatów.

Kandydat klubu PO

Kandydatów klubu PO, którzy zabierali głos podczas spotkania w Sejmie było trzech - adwokat dr hab. Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN, radca prawny i inspektor ochrony danych w NestBank Marcin Zadrożny a także obecny dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Mirosław Wróblewski.

Propozycja Lewicy

Kandydatem Lewicy ma być radca prawny, członek Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Mirosław Gumularz. Dwaj pozostali kandydaci, to b. dyrektor biura ochrony i informatyki w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015 Konrad Komornicki, który chce zgłosić Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga oraz przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, związany z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Rybus-Tołłoczko popierany przez Klub Parlamentarny Polska 2050 – Trzecia Droga.

Debata w Sejmie

Reklama

Uczestnicy debaty mieli kilkanaście minut na odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestniczących w konferencji w Sejmie przedstawicieli organizacji społecznych, świata nauki i obywatelski. Mówili przede wszystkim o potrzebie uregulowania przepisów ochrony danych w policji i służbach specjalnych, deklarowali m.in. większy niż obecnie kontakt szefa urzędu z obywatelami i aktywność w terenie.

Kadencja obecnego szefa UODO Jana Nowaka upłynęła w maju, jednak poprzedni Sejm i Senat nie wybrały następcy i pełni on nadal tę funkcję. Prezesa UODO powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, jego kadencja trwa cztery lata - licząc od dnia złożenia ślubowania. Ta sama osoba nie może być prezesem więcej niż przez dwie kadencje.