Zima w biurze. Jakie warunki musi zapewnić pracodawca?

Kiedy temperatura na zewnątrz spada, zaczyna się okres zimowy, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do pracy. Jeśli w biurze jest zimno, praca z całą pewnością nie jest efektywna.

W okresie od 1 listopada do 31 marca na pracodawcę czekają dodatkowe obowiązki, które musi wypełnić, aby praca w biurze była komfortowa dla pracowników. Należy trzymać się wytycznych, takich jak:

Reklama
  • w pomieszczeniach temperatura nie może spaść poniżej 14 stopni Celsjusza;
  • jeżeli w pomieszczeniach tych wykonywana jest praca lekka i biurowa, to temperatura nie może spaść poniżej 18 stopni Celsjusza;
  • w łazienkach, szatniach służbowych i innych pomieszczeniach gospodarczych temperatura nie może spaść poniżej 24 stopni Celsjusza.

Powyższe dane nie dotyczą takich pomieszczeń, jak na przykład chłodnie, gdzie temperatura musi być niższa.

Temperatura w biurze jest za niska. Co może zrobić pracownik?

Pracownik, którego wykonywanie obowiązków jest utrudnione, ponieważ w biurze jest za zimno, powinien zgłosić to w pierwszej kolejności pracodawcy, aby ten mógł zainterweniować i przywrócić komfortowe warunki pracy. Jeżeli jednak tak się nie stanie, a temperatura spada poniżej wyznaczoną wartość minimalną, pracownik ma pełne prawo odmówić wykonywania obowiązków i opuścić miejsce pracy z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Zadaniem pracodawcy jest bowiem zapewnienie odpowiednich warunków BHP, które nie zagrażają życiu i zdrowiu pracowników oraz osób postronnych.

Pracownik może również zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, która jeżeli stwierdzi brak zapewnienia przez pracodawcę podstawowych standardów pracy i stworzenie zagrożenia dla zdrowia lub życia osób zatrudnionych i postronnych, może wstrzymać pracę w firmie. Co więcej, za takie działania nałożona zostanie na pracodawcę kara – mandat może wynieść od 1000 do 2000 zł, a jeżeli sprawa zostanie zgłoszona do sądu – nawet od 1000 do 30 000 zł.

Reklama

Co może zrobić pracodawca, gdy w biurze jest zimno?

Zanim jednak pracownik podejmie ostateczne kroki, pracodawca może spróbować naprawić sytuację. Może on przykładowo wyposażyć miejsca pracy w dodatkowe źródła ogrzewania, jak grzejniki elektryczne. Oczywiście najważniejsze jest to, by nowe źródła ciepła były bezpieczne dla pracowników i całego budynku.

Jeżeli temperatura spadła i pracodawca nie ma możliwości zaradzenia temu, może skierować pracowników do wykonywania pracy zdalnie, a jeżeli nie jest to możliwe – zapewnić ciepłą odzież, nawet w pracach lekkich i biurowych.

Można również wyznaczyć miejsca do ogrzania się oraz więcej przerw w tym celu. Miłym gestem będzie także zapewnienie ciepłych napojów oraz posiłków.