GUS podaje, że w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., który był objęty obserwacją w poprzedniej edycji badania modułowego, jest to spadek o 538 tys., czyli o 61,1 proc.

Reklama

Z wyników badania przeprowadzonego w 2022 r. wynika, że podobnie jak w 2017 r. praca nierejestrowana dla większości osób miała charakter pracy dodatkowej, przy czym w roku 2022 udział tej grupy w całej zbiorowości pracujących w szarej strefie istotnie wzrósł (w 2022 r. stanowił 66,0 proc., tj. 225 tys., a w 2017 r. 52,3 proc., tj. 460 tys.).

GUS pisze, że dla około 1/3 tej zbiorowości (dla 34, proc. wszystkich pracujących w szarej strefie, tj. 116 tys. osób), praca ta stanowiła pracę główną.

Z badania wynika, że w 2022 r. w szarej strefie najczęściej prowadzone były prace dotyczące remontów i napraw budowlano-instalacyjnych, wykonywała je co piąta osoba zaangażowana w pracę nierejestrowaną (18,7 proc.). Dużą grupę pracujących w szarej strefie stanowiły osoby zajmujące się pracami ogrodniczo-rolnymi (14,9 proc.), a także usługami transportowymi (6,4 proc.) oraz opieką nad dzieckiem lub starszą osobą (5,8 proc.).