Z raportu Agencji Rynku Energii wynika, że moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce na koniec marca 2023 roku wyniosła ponad 13 GW, a największy udział w tym potencjale miały instalacje fotowoltaiczne należące do prosumentów.

Polski rynek fotowoltaiki zdominowały instalacje w domach jednorodzinnych i obecnie szacuje się, że własną instalację PV ma w naszym kraju co siódmy dom.

Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki można uzyskać w 2023 roku?

Reklama

Instalując fotowoltaikę w 2023 roku można skorzystać z ulg lub otrzymać dotacje. W 2023 roku prosumenci mogą liczyć na wsparcie z:

  • programu “Czyste Powietrze”. Zakłada on wsparcie do 50 proc. wartości inwestycji, do kwoty 6 tys. zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wymiana starego nieefektywnego pieca na nowe ekologiczne źródło energii.
  • programu “Mój Prąd 5.0”. W tym przypadku dopłaty są przewidziane dla prosumentów, którzy korzystają z net-billingu. Dotacja na fotowoltaikę może wynieść do 6 tys. zł, a jeśli dodatkowo zakupimy urządzenie zwiększające autokonsumpcję – do 7 tys. zł.
  • ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki niej można odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zakup instalacji fotowoltaicznej (pomniejszone o otrzymaną dotację). Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł.

Skorzystanie z dotacji i ulgi może skrócić czas zwrotu z inwestycji nawet o kilka lat.