Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość podatku od nieruchomości ustala co roku w specjalnej uchwale rada gminy lub miasta. Przyjęte stawki nie mogą jednak przekroczyć ustawowego maksimum. Ich wysokość związana jest bezpośrednio z poziomem inflacji.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 r. związane będą bezpośrednio ze średnią inflacją z pierwszej połowy 2023 r. Ta, według danych ogłoszonych przez GUS, wyniosła 15 proc. Stąd wiadomo, że samorządy będą mogły wprowadzić podwyżki sięgające tej wysokości.

Reklama

Podatek od nieruchomości 2024: Maksymalne stawki

Po ogłoszeniu przez GUS informacji o średniej inflacji w pierwszym półroczu 2023 r., ministerstwo finansów przygotowało obwieszczenie, w którym podwyżka została przeliczona na konkretne kwoty. Przykładowo, maksymalna stawka podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 1,16 zł za 1m kw. do 1,34 zł. W przypadku pozostałych gruntów będzie to wzrost z 0,61 złza 1 m kw. do 0,71 zł. Maksymalna stawka podatku do budynków mieszkalnych może skoczyć z 1 zł za 1m kw. do 1,15 zł. W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nowa stawka może wynieść maksymalnie 33,1 zł za m kw. (w porównaniu do dotychczasowych 28,78 zł).

Oznacza to na przykład, że w 2024 r. właściciel domu o powierzchni o powierzchni np. 150 m kw. i działki o powierzchni 1000 m kw. zapłaci podatek od nieruchomości wyższy o 122,50 zł (oczywiście pod warunkiem, że w danej gminie obowiązują już stawki maksymalne i w tym roku radni również zdecydują się na maksymalną podwyżkę). Jeszcze mocniej zmianę mogą odczuć osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przykładowo: ktoś, kto prowadzi ją na 50 m kw., może zapłacić nawet o 216 zł rocznie więcej niż do tej pory.

Reklama

Kiedy będzie wiadomo, jakie stawki podatku od nieruchomości wybiorą gminy?

Decyzje ws. wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie danej gminy czy miasta podejmują ich władze. W tym celu rady miast/rady gmin muszą przyjąć odpowiednie uchwały. Zazwyczaj podejmowane są one pod koniec roku poprzedzającego ten, w którym mają obowiązywać nowe stawki. Z dotychczasowej praktyki wynika, że ostateczny wybór wysokości stawek podatku nieruchomości dokonywany jest najczęściej w październiku lub listopadzie. Można się więc spodziewać, że tym roku będzie podobnie. Dla przykładu, w Warszawie uchwały określające stawki podatku od nieruchomości za 2023 r. podejmowane były w listopadzie 2022r. Podobną sytuację mieliśmy w Kielcach, Rzeszowie i Poznaniu. Z kolei w Lublinie i Krakowie uchwały podejmowane były w październiku.

Jak sprawdzić wysokość podatku od nieruchomości za 2024 r.?

Osoby, które chcą wiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem, jakie podatki od nieruchomości przyjdzie im zapłacić w 2024 r., powinny śledzić informacje podawane na oficjalnych stronach urzędów. Zazwyczaj bowiem pojawiają się tam komunikaty w tej sprawie. Informacja ta może być ważna zwłaszcza dla osób prowadzących w danej nieruchomości działalność gospodarczą. Stawki dla tych obiektów są zdecydowanie wyższe niż dla budynków mieszkalnych.