Oczywisty jest fakt, że rachunki płacić trzeba. Zdarzają się jednak różne sytuacje. Bywa, że po prostu o tym zapominamy. Ale najczęściej przyczyną niezapłaconych rachunków jest brak pieniędzy, by zapłacić na czas.

Ilu Polaków nie płaci rachunków?

W ubiegłym roku co trzeci pytany przyznał, że przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy nie opłacił rachunku na czas. Tyle samo pytanych pożycza pieniądze, by mieć środki na uregulowanie zobowiązań - wynika z raportu Intrum ”European Consumer Payment Report".

Reklama

Według danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) zadłużonych jest 2,3 mln Polaków na łączną kwotę 45,4 mld zł. Średni dług na konsumenta to 19 271 zł. Składają się na to zarówno zaległe raty kredytów bankowych i pożyczek, jak i niezapłacone rachunki za czynsz, prąd, gaz, telefon, telewizję czy internet. Największe problemy ze spłatą zobowiązań mają mieszkańcy Dolnego Śląska, a najmniejsze Podkarpacia.

Samo zadłużenie wobec dostawców usług telekomunikacyjnych przekracza 1,25 mld złotych. Wśród dłużników jest 250 tys. konsumentów i firm, a średni dług osoby fizycznej wynosi 3 tys. złotych.

Jak długo można wstrzymać się z zapłatą?

Zgodnie z prawem energetycznym z opłatą za gaz, energię elektryczną czy ogrzewanie możemy się spóźnić maksymalnie o 30 dni. Potem dostawca może odciąć nam prąd lub gaz. Musi jednak wcześniej powiadomić nas o tym na piśmie. Po jego otrzymaniu mamy do 14 dni na spłatę zobowiązania z odsetkami.

Reklama

W przypadku rachunków za prąd, w szczególnych sytuacjach dostawca może przychylić się do naszego wniosku o przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie rachunku na raty.

Jeśli spóźnimy się z opłatą za wodę za 2 okresy obrachunkowe dostawca ma prawo nam ją odciąć. W tym przypadku również najpierw przesyła powiadomienie. Od tego czasu mamy 20 dni na zapłatę.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych powyższe terminy określają w regulaminach zawartych w umowach. Zwykle mamy 14-dniowy termin płatności na zapłatę za telefon czy internet. W przypadku braku wpłaty w ciągu tygodnia otrzymujemy ponowne wezwanie, a w razie braku płatności informację o wstrzymaniu usługi.

Jakie kary grożą za przekroczenie terminu płatności?

Przekraczając termin płatności trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty odsetek karnych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zapłaty są naliczane za każdy dzień zwłoki po terminie płatności. Wynoszą one 12,25 proc. Wylicza się je mnożąc kwotę zaległości przez liczbę zaległych dni oraz procent odsetek, a następnie dzieląc przez liczbę dni w roku.

Dalsze odkładanie płatności wiąże się z odcięciem mediów. Za ponowne podłączenie prądu lub gazu trzeba zapłacić. Za prąd jest to kwota około 140 zł. Przywrócenie usługi następuje po zapłaceniu wszystkich należności wraz z powyższą dodatkową opłatą i ich zaksięgowaniu przez dostawcę. Za podłączenie gazu opłata wynosi od 150 do 180 złotych.

Warto pamiętać również, że każdy wierzyciel może wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów po 30 dniach od upływu terminu płatności rachunku, jeśli łączny dług przekracza 200 zł. A to może być przeszkodą przy staraniach o kredyt lub zakup na raty.