W Senacie rozpoczną się prace nad propozycją ustawy mającej na celu zapewnienie wyższych środków dla emerytek z 1953 roku. Ten konkretny rocznik już wcześniej budził kontrowersje - są to kobiety, które poniosły finansowe konsekwencje zmian w prawie emerytalnym. Choć rząd wypłacił im należne rekompensaty, teraz toczy się batalia o dodatkowe odsetki. W grę wchodzi tutaj znaczna suma.

Reklama

Zmiany w prawie emerytalnym: Tysiące złotych rekompensaty

Zmiana w prawie emerytalnym wyrządziła szkody finansowe i zaskoczyła rocznik 1953 - co potwierdziła decyzja Trybunału Konstytucyjnego. W 2020 roku, po kilku latach zmagań, seniorzy otrzymali rekompensaty. Średnio, każdy z nich otrzymał 12,5 tys. zł.

Mimo to emeryci utrzymują, że ich straty nie zostały w pełni pokryte. Domagają się teraz, aby rząd wypłacił im dodatkowo odsetki. Emerytki z rocznika 1953 jednak nie zamierzają ustąpić i są zdeterminowane, aby walczyć o swoje prawa. Zwróciły się o pomoc z petycją do Senatu.

ZUS opóźnił wypłatę emerytur?

Problem dotyczy kobiet, które przeszły na emeryturę w 2018 roku. Według ich obliczeń, ZUS opóźnił wypłatę emerytur, co oznacza, że powinien im teraz wypłacić odsetki za opóźnienie. Zgodnie z prawem, ZUS ma obowiązek wypłacić świadczenia emerytalne w ciągu 30 dni od dnia, w którym osoba spełnia warunki do przejścia na emeryturę. Emerytki rocznika 1953 twierdzą, że ten termin został przekroczony.

ZUS jednak stanowczo zaprzecza tym roszczeniom. Twierdzi, że wszystkie świadczenia zostały wypłacone prawidłowo i w terminie. Zakład argumentuje, że termin 30 dni dotyczy daty złożenia wniosku o emeryturę, a nie daty spełnienia warunków emerytalnych.

Reklama

Odsetki od zaległych emerytur. Pomoc Senatu

W reakcji na zgłoszone petycje, Senat opracował projekt ustawy przewidujący, że takie odsetki byłyby wypłacane przez ZUS. Regulacje miałyby zacząć obowiązywać od 2024 roku. Nie byłoby konieczności składania żadnych wniosków, ponieważ instytucja sama miałaby za zadanie ustalić, kto jest uprawniony do otrzymania tych środków i jakie one miałyby być. Na wykonanie tych działań ZUS miałby trzy miesiące.

Ile mogą wynieść odsetki dla emerytek z rocznika 1953?

Według danych z Senatu możliwe byłoby wypłacenie środków dla około 44 tys. kobiet.Średnia wypłata oscylowałaby wokół 3,8 tys. zł na jedną osobę.

– To z pewnością znacznie wpłynęłoby na kondycję finansową każdej z uprawnionych osób. Jak mówię, tylko względy organizacyjne o tym zadecydowały, żadne inne – mówiła senator KO Ewa Matecka.

Jeżeli rząd uzna ich roszczenia za zasadne, kwoty, o które walczą emeryci, mogą być znaczne. Mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych na osobę, w zależności od długości opóźnienia w wypłacie świadczeń i wysokości emerytury.