Polscy emeryci mogą liczyć na kilka znaczących ulg. Mowa m.in. o bezpłatnych lekach po 75. roku życia czy niższym podatku. Jakie inne świadczenia odciążają budżet polskich seniorów? Sprawdzamy!

Reklama

Ulgi dla emerytów: Program "Leki 75+" i ulga rehabilitacyjna

Osoby, które skończyły 75 lat, a także są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, mogą za darmo otrzymać refundowane leki znajdujące się na liście resortu zdrowia. W spisie jest ponad dwa tysiące nazw. To tzw. Program "Leki75+" zapewniający seniorom dostęp do farmakoterapii. Aby z niego skorzystać należy jednak poprosić lekarza o wystawienie recepty "S" uprawniającej do darmowego odbioru leków w aptece.

Seniorom przysługuje także ulga rehabilitacyjna. Dotyczy ona osób niepełnosprawnych lub utrzymujących osoby niepełnosprawne, które ponoszą odpowiednie wydatki. W ramach ulgi od podatku dochodowego można odliczyć poniesione wydatki na leki. Ulga przysługuje jednak tylko wtedy, gdy suma wydatków na lekarstwa w danym miesiącu przekracza kwotę 100 zł.

Reklama

Obniżenie podatku PIT-0 dla pracujących seniorów

Seniorzy, którzy wciąż pracują, mogą liczyć na obniżenie podatku PIT-0. W tym przypadku istotny jest fakt, że z tego świadczenia nie mogą skorzystać seniorzy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne wcześniej niż wskazane w przepisie 60 i 65 lat, ponieważ nie spełniają kryterium wieku. Przychody zwolnione z podatku PIT w ramach ulgi to kwota 85 528 zł rocznie. Ci, którzy rozliczają się według skali podatkowej, mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.

Skończyłeś 75 lat? Nie musisz płacić abonamentu RTV

Jeżeli senior skończył już 75 lat, nie ma on obowiązku uiszczania comiesięcznej opłaty za abonament RTV. Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po ukończeniu wspomnianego wieku. Poczta Polska zwalnia z obowiązku abonamentowego na podstawie danych z rejestru PESEL. Najstarsi seniorzy nie muszą jednak w tym celu składać żadnego wniosku.

Oprócz tego także osoby po 60., które mają prawo do emerytury w wysokości nieprzekraczającej połowy przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym, nie muszą płacić abonamentu za korzystanie z radia i telewizora.

Tańsze przejazdy kolejowe dla seniorów i legitymacja emeryta

Emeryci i renciści mają zapewnione ustawowe prawo do dwóch przejazdów w roku pociągiem dowolnego przewoźnika kolejowego. Z tego typu ulgi można skorzystać w II klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Zniżka wynosi 37 proc.

Wchodząc w wiek senioralny, warto również korzystać z wielu przywilejów po okazaniu legitymacji emeryta. Po jej okazaniu można mieć np. tańszy bilet do ośrodków kulturalnych czy dodatkowe rabaty w aptekach i wielu placówkach, które honorują kartę.