Co wpływa na wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia emerytalnego powinna zależeć od kapitału emerytalnego, jaki zgromadził senior, czyli od odprowadzanych do ZUS-u składek i kapitału początkowego. Jednak przy ustalaniu wysokości emerytury są brane pod uwagę także:

  • terminy waloryzacji składek i emerytur
  • zmiana tablic dalszego trwania życia.
Reklama

Dlatego też istotny jest termin w trakcie roku, w którym osoba zatrudniona zakończy pracę i będzie chciała przejść na świadczenie emerytalne. Jeśli zrobi to w odpowiednim momencie, to do emerytury będzie mogła otrzymywać nawet kilkaset złotych więcej.

W 2023 roku najwięcej osób przeszło na emeryturę w lutym. Dlaczego?

Jak wynika z dotychczasowych danych ZUS za 2023 rok, rekordowa liczba osób zdecydowała się zakończyć swoją pracę w lutym tego roku. Przed 1 marca, wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia emerytalnego złożyło aż 87 tys. osób. To aż o 25 tys. więcej niż rok wcześniej.

Wszystko to wynikało z bardzo wysokiej waloryzacji sięgającej 14,8 proc. oraz korzystnych tablic średniego dalszego trwania życia, które mają bezpośredni wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. Warto pamiętać, że emerytury są waloryzowane co kwartał, jednak zazwyczaj pierwsza waloryzacja jest najkorzystniejsza. Tablice średniego dalszego trwania życia zmieniają się co roku na początku kwietnia, a z każdym rokiem średnia długość trwania życia wydłuża się (wyjątkiem był okres pandemii), co sprawia, że każda kolejna zmiana jest mniej korzystna dla emerytów. Przy obliczaniu wysokości emerytury brane są pod uwagę tablice obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie w dniu przejścia na emeryturę.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2024 roku?

Reklama

Osoby, które w 2023 roku zdecydowały się przejść na emeryturę właśnie w lutym, mogły liczyć na świadczenie wyższe nawet o 500 złotych, w porównaniu z tymi, które zakończyły pracę w innych miesiącach.

W 2024 roku najbardziej opłacalnym miesiącem do przejścia na emeryturę prawdopodobnie także będzie luty, ze względu na przewidywaną wysoką waloryzację. Jednak dokładny wskaźnik waloryzacji zostanie ustalony na początku przyszłego roku. Mimo to, można się spodziewać, że przyszłoroczna waloryzacja będzie wysoka, biorąc pod uwagę obecny trend wysokiej inflacji.