Sejm ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości uchwalił głosami 441 posłów. Przeciwko ustawie głosowało trzech posłów, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Paweł Lewandowski, przedstawiając projekt ustawy podczas sejmowych prac, podkreślał, że zmiana umożliwia posiadaczom numeru PESEL zastrzegania go w rejestrze. W efekcie - jak wskazał - obywatele będą chronieni przed zaciąganiem na ich dane przez oszustów zobowiązań finansowych, takich jak kredyt i pożyczka, czy też przed wydaniem przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne duplikatów ich kart SIM.

Reklama

A jeśli mimo zastrzeżenia…

Ustawa przewiduje, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia numeru PESEL. Lewandowski tłumaczył, że podmioty jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony.

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL będzie też konieczna w przypadku wypłat gotówki, które pojedynczo lub jako suma wypłat dokonanych w danym dniu w placówce bankowej jednego dnia będą przekraczać trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL wypłata będzie możliwa po upływie 12 godzin od złożenia przez posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty gotówkowej, nawet jeśli zastrzeżenie zostanie cofnięte.

Lewandowski tłumaczył, że zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcieli, aby można było to zrobić też w bankach, ale Sejm odrzucił poprawkę w tym zakresie.

Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk