Firma Emmentaler Switzerland uzyskała w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) międzynarodową rejestrację oznaczenia słownego „emmentaler” dla towarów odpowiadających opisowi "Sery o chronionej nazwie pochodzenia »Emmentaler«"

Reklama

Rejestracja ta została zgłoszona w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Wolności Intelektualnej (EUIPO), który jednak odrzucił zgłoszenie. Emmentaler Switzerland złożyła odwołanie, które zostało następnie oddalone przez Drugą Izbę Odwoławczą EUIPO ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy.

Wyrok Sądu UE

W swoim wyroku Sąd UE przychylił się do decyzji Izby Odwoławczej. Sąd stwierdził, że ochrona nie może obejmować oznaczeń wskazujących rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, czas produkcji lub inną właściwość towarów, lecz wyłącznie oznaczenia wskazujące ich pochodzenie geograficzne.

Z Brukseli Łukasz Osiński