Koreańskie ministerstwo rodziny poinformowało, że świadczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 9 do 24 lat i ma pomóc młodym ludziom w powrocie do szkół czy poszukiwaniu pracy.

Reklama

Młodzi ludzie - uważa resort - odcinają się od społeczeństwa wskutek różnych czynników, do których należy m.in. stres edukacyjny, przemoc w rodzinie, prześladowanie w szkole lub traumy innego typu.

Wedle ubiegłorocznych szacunków koreańskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych liczba samoizolujących się młodych Koreańczyków przekracza 330 tys. osób. Wielu z nich pochodzi z uboższych warstw społecznych.

Podobny fenomen młodych pustelników odnotowano w Japonii, gdzie, jak podają rządowe statystyki, około miliona młodych ludzi odcięło się od społeczeństwa.

Z danych z 2019 roku wynika, że aż 1/4 młodych Koreańczyków cierpiała na depresję, zaś badanie z 2021 r. dowodzi, że 1/3 uczniów szkół średnich zastanawiała się nad popełnieniem samobójstwa z powodu szkolnego stresu.