Dostrzegając trudne położenie polskich rolników, wystąpiłem do Rady Ministrów z wnioskiem o pilne uruchomienie procedury, która jest w gestii Komisji Europejskiej, aby mogły być ponownie nałożone cła ochronne, chroniące polski rynek rolny przed ogromnym eksportem zboża z Ukrainy - powiedział Ziobro na konferencji prasowej.

Reklama

Dodał, że Polska pomaga Ukrainie na wielu poziomach i jest to pomoc "w pełni słuszna i uzasadniona", jednak pomoc ta musi odbywać się także w granicach rozsądku i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za potrzeby Polaków, w tym również polskich rolników.

"Nie możemy rozszerzać pomocy na firmy…"

Nie możemy tej pomocy rozszerzać na bogate zagraniczne firmy, które często funkcjonują na terenie Ukrainy i sprowadzają do Polski swoje zboże, jak chciałaby tego Unia Europejska zrzucając na Polskę ciężar główniej pomocy również w tym obszarze. To egoizm ze strony UE - powiedział Ziobro. Nie może być tak, że czasami zagraniczne firmy, które funkcjonują na terenie Ukrainy sprowadzają ogromne ilości zboża, które zalewa polski rynek i polscy rolnicy mają przed sobą widmo bankructwa - dodał.

Stwierdził, że w zakresie polityki wspólnej dotyczącej ceł kompetencje ma Komisja Europejska, ale zdaniem Ziobry, KE chciałaby, żeby Polska brała na siebie główny ciężar przechowywania zbóż, które są masowo sprowadzane z Ukrainy. Łączy się to z perspektywą realnego zagrożenia, nie tylko jakości życia, ale także bezpieczeństwa żywnościowego Polski i polskich rolników - powiedział.

Reklama

Według szefa MS, polski rząd winien (...) jak najszybciej złożyć wniosek, w oparciu o prawo europejskie, które tę rzecz reguluje - art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 30 maja 2022 r.

Obecny na konferencji wiceminister rolnictwa, polityk SP Janusz Kowalski dodał, że klauzula ochronna art. 4 z rozporządzenia liberalizującego handel Ukrainy z państwami UE zakłada, że w sytuacji, kiedy któreś z państw jest poszkodowane nadmiernym importem produktów, w tym przypadku produktów rolnych zboża i rzepaku, Komisja Europejska może wszcząć tzw. postępowanie wyjaśniające, jako pierwszy formalny krok do ochrony interesu w tym przypadku polskich rolników.

Autor: Daria Kania