Zapytany w Programie 1 Polskiego Radia o kwestię reparacji wojennych Mularczyk zaznaczył, że rząd polski podjął szereg działań w tej sprawie. Wysłaliśmy ponad 50 not do krajów Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO, tak, że ta sprawa jest znana w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym, wśród naszych sojuszników - powiedział.

Reklama

"Najważniejsza interwencja"

Dodał, że wystąpiono także do UNESCO w sprawie zrabowanych Polsce dzieł kultury oraz do Rady Europy. W dniu dzisiejszym myślę, że to będzie chyba najważniejsze wystąpienie, czy interwencja, kierujemy również wniosek do ONZ z prośbą o podjęcie właśnie interwencji w tym obszarze - zaznaczył Mularczyk.

Reklama

Podkreślił też, że celem tych interwencji jest "uświadomienie społeczności międzynarodowej" oraz najważniejszym organizacjom międzynarodowym, że "jest problem nierozliczonych zbrodni".

"Umiędzynarodowienia problematyki reperacji"

Dodał, że działania dotyczące reparacji w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmierzają do "umiędzynarodowienia problematyki odszkodowań i reperacji" oraz "uświadomienia politykom i dyplomatom, że ten problem jest nierozwiązany".

Zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie, o stworzenie pewnej platformy dialogu z Niemcami, które nie chcą prowadzić tego dialogu - dodał Mularczyk.

Raport o stratach poniesionych przez Polskę

1 września 2022 r. zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował Mularczyk.

Autorka: Aleksandra Kuźniar