Mularczyk podkreślił, że Polska konsekwentnie stara się umiędzynarodowić sprawę odszkodowań wojennych dla Polski za straty poniesione w wyniku II wojny światowej. - Dzisiaj chcę poinformować o kolejnej inicjatywie. W dniu dzisiejszym zwracam się do sekretarz generalnej Rady Europy pani Mariji Pejczinović Burić oraz Komitetu Ministrów Rady Europy z prośbą o nawiązanie współpracy przy kwestii uzyskania odszkodowań wojennych od Niemiec poniesionych w wyniku II wojny światowej - przekazał wiceszef MSZ.

Reklama

Jak zauważył, dzisiaj państwo niemieckie nie poczuwa się do odpowiedzialności, aby te straty Polsce wyrównać mimo wysłania oficjalnej noty dyplomatycznej i wielu apeli ze strony polskich władz. - Nie widzimy chęci ani akceptacji podjęcia rozmów w tej sprawie - zaznaczył Mularczyk.

"W formule dialogu"?

Dodał, że podczas ostatniej sesji Rady Europy w październiku przekazał Burić raport o polskich stratach wojennych. - Sekretarz generalna Rady Europy ze zrozumieniem odniosła się do naszych słusznych postulatów i podkreśliła, że tego typu sprawy powinny być rozstrzygane w formule dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami - dodał Mularczyk.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował poseł PiS, obecny wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Karol Kostrzewa